Van samenvouwen tot kans - CIDSE

Van instorten tot verkoopkans

Van instorten naar kansen: ontwikkelingsperspectieven op de wereldwijde financiële crisis, CIDSE-beleidsnota, april 2009

De meeste ontwikkelingslanden worden geconfronteerd met de gevolgen van een voedsel-, klimaat- en financiële crisis waarin zij geen rol hebben gespeeld. CIDSE analyseert deze problemen en formuleert voorstellen op basis van de beginselen van een rechtvaardige verdeling van rijkdom en macht, de waardigheid van elke persoon en bijzondere aandacht voor de armsten. In dit document wordt het standpunt van CIDSE over de wereldwijde financiële crisis uiteengezet, met name terwijl het kort ingaat op de voedsel- en klimaatcrises.

 Contact: Jean Saldanha, saldanha (at) cidse.org

Van instorten naar kansen: ontwikkelingsperspectieven op de wereldwijde financiële crisis

Deel deze inhoud op sociale media