Debat over Rio + 20: de veranderingen die we nodig hebben voor de toekomst die we willen? - CIDSE

Debat over Rio + 20: de veranderingen die we nodig hebben voor de toekomst die we willen?

De Konrad-Adenauer-Stiftung, MISEREOR en CIDSE nodigen uit tot een debat over verschillende perspectieven op inclusieve groei, ontwikkeling en duurzaamheid met drie topexperts uit Peru, Zuid-Afrika en India.

 Rio + 20: de veranderingen die we nodig hebben voor de toekomst die we willen?
Perspectieven op groene economie en duurzame ontwikkeling vanuit Europa en opkomende economieën

Wanneer: Woensdag 23 Mei 2012, 14: 00-16: 00
Waar:
Konrad-Adenauer-Stiftung, Avenue de Yser 11, 1040 Brussel
Gelieve te registreren
tegen vrijdag 18 mei 2012 via: mned@kas.de Tel: + 32 (0) 2 743 0743

Drie experts op topniveau uit Peru, Zuid-Afrika en India delen hun expertise op het gebied van economische groei, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en financiën, duurzaamheid en rechtvaardigheid.

De VN Rio + 20-conferentie over duurzame ontwikkeling van 22-20 juni nadert snel. Er liggen belangrijke kwesties op tafel met betrekking tot een nieuwe benadering van de groene economie, veranderingen die nodig zijn in onze economieën en hun potentieel om toekomstige duurzaamheid en rechtvaardigheid te garanderen. De lopende onderhandelingen hebben een veranderende dynamiek en meningsverschillen tussen de EU en andere landen aan het licht gebracht, waarbij opkomende economieën een sleutelrol spelen. Zijn de verwachtingen voor Rio + 20 te hoog, gezien de uitdagingen waarmee regeringen en samenlevingen worden geconfronteerd? Doet Europa genoeg om van Rio + 20 een succes te maken?

Vooruitlopend op Rio + 20 en een vergadering met de Parlementaire Commissie voor groei, rijkdom, levenskwaliteit van de Duitse Bondsdag, zullen drie topdeskundigen uit Peru, Zuid-Afrika en India Brussel bezoeken om de meest relevante vragen over economische kwesties te beantwoorden groei, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en financiën, en de vooruitzichten voor duurzaamheid en billijkheid in het licht van Rio + 20. 

Paneldebat met: 

 • Mr. Leonard Mizzi
  Hoofd administratieve eenheid voor ACS, Zuid-Afrika, FAO en G8 / G20, DG Landbouw en plattelandsontwikkeling
   
 • Meneer Hans Stielstra
  Adjunct-hoofd administratieve eenheid voor multilaterale milieuovereenkomsten, DG Milieu

Extractieve industrieën en duurzame groei

 • De heer Humberto Ortiz Roca
  Directeur van de Katholieke Kerk Sociale Commissie, Peru, expert in extractieven en alternatieve economie

Klimaatverandering: publieke en marktgebaseerde reacties

 • Mevrouw Nomabelu Mvambo-Dandal
  Directeur van de Diakonia Council of Churches, Zuid-Afrika, expert in klimaatverandering en billijkheid

Financiën en veranderende opvattingen over door groei geleide ontwikkeling

 • Mr. Kavaljit Singh
  Directeur van het Madhyam Institute, India, expert in financiën voor duurzame ontwikkeling

Gemodereerd door Mevrouw Denise Auclair, CIDSE

Deel deze inhoud op sociale media