Donkere wolken pakken zich samen boven Rio + 20 - CIDSE

Donkere wolken verzamelen zich boven Rio + 20

In Rio de Janeiro zijn de verschillen tussen Copacabana en de Rocinha favela een voorbeeld van wat er mis is met onze wereld, maar hoopt dat Rio + 20 zal resulteren in gewaagde actie.

De bruisende stranden van Copacabana en de glimmende wolkenkrabbers in het centrum tonen de deelnemers aan de Rio + 20-conferentie over duurzame ontwikkeling de zonnige kant van de bloeiende economie van Brazilië. Maar de economische groei van het land laat velen achter, zoals de inwoners van de Rocinha achterbuurt. Hier wonen bijna 200.000 mensen op minder dan anderhalve vierkante kilometer en worstelen met het verdienen van een fatsoenlijk bestaan.

De kloof tussen de rijken en armen van Rio is slechts een voorbeeld van de gevolgen van ons gebrekkig economisch systeem, maar het is onmiskenbaar. Helaas doet de definitieve verklaringstekst van de conferentie, die onderhandelaars aan hun staatshoofden en regeringsleiders hebben doorgegeven ter goedkeuring, geen serieuze poging om deze kloof te overbruggen.

De verklaring luidt bijvoorbeeld luidop de positieve bijdrage die de particuliere sector kan leveren aan duurzame ontwikkeling, via marktgebaseerde oplossingen en nieuwe technologieën. De promotors zullen enthousiast zijn om te profiteren van de nieuwe zakelijke kansen die deze 'groene' economische maatregelen bieden. Maar de tekst is vrij stil over de negatieve sociale, milieu- en mensenrechteneffecten van (voornamelijk multinationale) bedrijven, die moeten worden aangepakt om ontwikkeling duurzamer en rechtvaardiger te maken.

Tegelijkertijd illustreert het gebrek aan concrete en structurele maatregelen van het document voor dringende kwesties zoals voedselonzekerheid en klimaatverandering de beperkte aandacht voor de armsten en de meest kwetsbaren ter wereld.

De verklaring spreekt meer over het herstellen van groei, beïnvloed door de wereldwijde economische neergang, dan over het bouwen van een rechtvaardiger en duurzamere wereld. Het is meer Copacabana dan Rocinha.    

Ontwikkelings- en milieuorganisaties, vakbonden en andere maatschappelijke actoren hebben kritiek geuit op de inhoud van de verklaring. Hoewel Rio + 20-onderhandelaars prioriteit hebben gegeven aan 'groene' economische maatregelen, zeggen ze dat duurzame ontwikkeling ook gaat over het realiseren van de volledige eerbiediging van de mensenrechten, het creëren van een gezonde zakelijke en financiële sector die werkt voor mensen zonder winstoogmerk, en over het herkennen van planetaire grenzen en fundamentele heroverweging van onze consumptie- en productiepatronen.

Duizenden mensen uitten luid hun teleurstelling op woensdag (20 juni) tijdens een mars georganiseerd door de People's Summit, een evenement dat parallel loopt aan de officiële VN-top. Tijdens de mars zei bisschop Theotonius Gomes, president van Caritas Bangladesh, dat "leiders niet bang moeten zijn om beslissingen te nemen die ertoe doen", waarbij hij waarschuwde dat de armsten de gevolgen van inadequate maatregelen zouden betalen. In zijn land Bangladesh wordt het levensonderhoud van kustgemeenschappen bedreigd door de stijgende zeespiegel als gevolg van een stijging van de mondiale temperaturen als gevolg van klimaatverandering.  

Na enkele dagen met veel zon verwelkomde Rio staatshoofden en regeringen bij aankomst voor de top met donkere wolken en regen, alsof hij wilde benadrukken dat de vooruitzichten voor een ambitieus resultaat inderdaad grimmig zijn.

Video: CIDSE op de volksmars in Rio de Janeiro (20 juni 2012) 
Rio + 20 onderhandelingen: Enorme teleurstelling als de huidige tekst wordt goedgekeurd, zegt CIDSE

Foto's van CIDSE op Rio + 20

 

Deel deze inhoud op sociale media