Factoren en actoren bij aanpassing aan klimaatverandering - CIDSE
Trócaire credits

Factoren en actoren bij aanpassing aan de klimaatverandering

Trócaire credits

Strategieën vormgeven: factoren en actoren bij aanpassing aan klimaatverandering, lessen uit tweejarige casestudy's in Afrika en Latijns-Amerika, Trocaire en IDS Research-rapport, juni 2012.

Dit rapport schetst de bevindingen van een tweejarig onderzoeksproject naar kwetsbaarheid en veerkracht van huishoudens in de context van klimaatvariabiliteit en verandering. De belangrijkste zorg van het onderzoek was om bij te dragen aan het begrip van hoe huishoudens klimaatschokken en stressfactoren ervaren en daarop reageren, wat hun reactievermogen ondersteunt of ondermijnt, en of deze bestaansmiddelen hen op weg helpen om meer te worden veerkrachtig in een veranderend klimaat.

Contact: Cliona Sharkey, Trócaire, csharkey (at) trocaire.ie
Trócaire is lid van CIDSE in Ierland.

NL- Vormgevingsstrategieën: factoren en actoren bij aanpassing aan klimaatverandering - Lessen uit tweejarige casestudies in Afrika en Latijns-Amerika
EN-vormende strategieën: factoren en actoren bij aanpassing aan klimaatverandering - Samenvatting - juni 2012

Deel deze inhoud op sociale media