Van het erts tot de auto - CIDSE

Van het erts naar de auto

Van het erts tot de auto - Mijnbouwomstandigheden en toeleveringsketens in de commoditysector en de verantwoordelijkheid van de Duitse auto-industrie. Een studie door Misereor, Global Policy Forum Europe en Brot für die Welt, september 2012 (volledig rapport in GE - samenvatting beschikbaar in EN - ES en FR)

De winning van grondstoffen gaat vaak gepaard met schendingen van de mensenrechten, ernstige aantasting van het milieu, conflicten en de criminalisering van mensenrechtenverdedigers. Uit het onderzoek blijkt dat maatregelen die tot dusverre zijn genomen door staten en de tot dusverre vrijwillige activiteiten van bedrijven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, onvoldoende zijn om misbruik en grieven uit te bannen. Het toont ook aan dat op verschillende gebieden aanzienlijke verbeteringen mogelijk zijn, op voorwaarde dat overheden en bedrijven hier voor zijn. Ten slotte schetst het document welke concrete maatregelen kunnen worden genomen in de grondstoffenwinning om de legitieme belangen en mensenrechten van de mensen die in armoede leven in het Zuiden te respecteren en te verdedigen.

Contact: Armin Paasch, Misereor, armin.paasch (at) misereor.de
Misereor is lid van CIDSE in Duitsland

NL-Van het erts tot de auto - Mijnbouwomstandigheden en toeleveringsketens in de commoditysector en de verantwoordelijkheid van de Duitse auto-industrie
GE-Vom Erz zum Auto - Abbaubedingungen und Lieferketten im Rohstoffsektor und die Verantwortung der deutschen Automobilindustrie
ES-Desde el mineral hasta el automóvil- Condiciones de explotación y cadenas de suministro en el sector de materias primas y la responsabilidad de la industria automovilística alemana
FR-Du minerai à la voiture - Voorwaarden voor extractie en goedkeuring van de sector van de premières en de verantwoordelijkheid voor de auto-industrie

Deel deze inhoud op sociale media