Klimaatslimme landbouw - een nuttig paradigma voor ontwikkeling? - CIDSE
Misereor

Klimaatslimme landbouw - een bruikbaar paradigma voor ontwikkeling?

Misereor

Klimaatslimme landbouw - Een bruikbaar paradigma voor ontwikkeling ?, Klimaatverandering en landbouw 2nd Edition, Paper 1, Misereor, oktober 2012

Misereor erkent de sleutelrol die duurzame landbouw kan spelen bij de aanpassing aan en de beperking van de klimaatverandering. In een tijd waarin bijna een miljard mensen honger lijden en nog een miljard overconsumptie, zijn we echter bezorgd dat programma's en acties ter ondersteuning van klimaatslimme landbouw kunnen dienen als een achterdeur voor ongepaste oplossingen die effectief voedselzekerheid en het klimaat op risico. Het doel van deze reeks artikelen is de aandacht te vestigen op zorgwekkende beleidsontwikkelingen en te vragen om echt duurzame oplossingen die het recht in een warmere wereld waarborgen.

Contact: Anika Schroeder, anika.schroeder (at) misereor.de, Misereor
Misereor is lid van CIDSE in Duitsland

EN-Klimaat-slimme landbouw - Een bruikbaar paradigma voor ontwikkeling?

Deel deze inhoud op sociale media