EU-biobrandstoffen: palmolie-boom schaadt inheemse bevolking, Indonesische expert waarschuwt beleidsmakers - CIDSE
Rahmawati Retno Winarni (Photo Misereor)

EU biobrandstoffen: palmolieboom schaadt inheemse bevolking, waarschuwt Indonesische expert beleidsmakers

EU biobrandstoffen: palmolieboom schaadt inheemse bevolking, waarschuwt Indonesische expert beleidsmakers tijdens de EU Dev Days

CIDSE MEDIA ADVISORY, 9 oktober 2012

(Brussel, 9 / 10 / 2012) Aan de 2012 Europese ontwikkelingsdagen (EDD's, Brussel, 16 en 17 oktober) Rahmawati Retno Winarni bespreekt de effecten van het EU-beleid voor biobrandstoffen met deskundigen van EU-instellingen, NGO's en bedrijven. De programmadirecteur van Sawit Watch, een toonaangevende maatschappelijke organisatie die de palmproductie bewaakt (Sawit betekent oliepalm), neemt deel aan een debat dat mede wordt georganiseerd door de internationale alliantie van katholieke ontwikkelingsagentschappen CIDSE.

Biobrandstoffen worden in Brussel onder de loep genomen, zoals de Europese Commissie in september vorig jaar heeft toegegeven, dat zij haar biobrandstoffenbeleid moet heroverwegen vanwege de mogelijke gevolgen van brandstof voor voedselgewassen.

Rahmawati Retno Winari is een leidende figuur in de Indonesische rondetafel die duurzaamheidsstandaarden bespreekt onder vertegenwoordigers van de overheid, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Ze streeft naar een duurzamere productie van palmolie in Indonesië, in samenwerking met kleine boeren, werknemers en inheemse volkeren die getroffen zijn door de negatieve gevolgen van deze productie, om hun levensonderhoud te versterken. Op de Europese Ontwikkelingsdagen zal ze spreken uit directe ervaring:

“Palmolie is verre van een duurzame oplossing voor inheemse volkeren in Indonesië. Ze verliezen hun land- en bosrijkdommen, drinken vervuild water, worden ongelijk behandeld voor hun werk op de plantages en als ze protesteren, worden ze geconfronteerd met geweld. Omdat Indonesische biobrandstoffen ook Europa's dorst naar energie voeden, vind ik dat EU-beleidsmakers zich bewust moeten zijn van hoe de palmolieboom mensen en hun milieu schaadt, " Winarni zei over haar deelname aan de EDD's.

De Indonesische export van biodiesel steeg van 563 miljoen liter in 2010 naar 1,225 miljoen liter in 2011. Europa is één grootste markt voor Indonesië geworden; 39 procent van de totale Europese biodieselimport in 2011 kwam uit Indonesië, tegen 9 procent in 2008. *

Rahmawati Retno Winarni is in Brussel tussen 16-18 oktober 2012. Neem contact op met CIDSE Media and Comunication Officer om een ​​interview te plannen of voor meer informatie Roeland Scholtalbers, scholtalbers (at) cidse.org, + 32 (0) 477068384, + 32 (0) 2 282 40 73

Korte bios mevrouw Winarni

Het debat: Biobrandstoffen promoten, schaarste creëren?, Woe, 17/10/2012 - 14:00 - 15:30, Tour & Taxis, Auditorium D

De Europese Commissie heeft in september toegegeven dat zij haar biobrandstoffenbeleid, een cruciaal onderdeel van haar 2020-doelstellingen voor hernieuwbare energie, opnieuw moet bekijken. Dit volgt op een aantal oproepen van NGO's, bedrijfsleiders en onderzoekers om onlangs doelstellingen voor biobrandstoffen volledig op te schorten. Plantaardige biobrandstoffen worden een steeds controversiëler probleem, gezien hun potentiële impact op de wereldwijde voedselprijzen en op landrechten voor mensen in ontwikkelingslanden. Het panel zal deskundigen van EU-instellingen, NGO's en de particuliere sector bijeenbrengen om hun standpunten te confronteren.

Opmerkingen voor de redactie:

Rahmawati Retno Winarni (Photo Misereor)

Deel deze inhoud op sociale media