Klimaat en landbouw tijdens COP18 - CIDSE

Klimaat en landbouw op COP18

Klimaat en landbouw - CIDSE-standpuntnota voor de UNFCCC 'COP 18'-top in Doha, Qatar, november 2012

Klimaatverandering, landbouw en voedselzekerheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, en het aanpakken van bestaande honger in de wereld en tegelijkertijd de voorbereiding om een ​​groeiende bevolking te voeden in de context van een veranderend klimaat is een bepalende uitdaging van onze tijd. CIDSE wil benadrukken dat mensenrechten - en met name het recht op voldoende voedsel - het startpunt moeten zijn voor alle analyse en beleidsontwikkeling op het gebied van klimaatverandering, landbouw en voedselzekerheid. Dit betekent dat consistentie tussen klimaat- en voedselbeleid cruciaal is, en dat een focus op de aanpassingsbehoeften van kleinschalige boeren centraal moet staan ​​in het klimaatbeleid dat met landbouw te maken heeft.

Kontakt: Emilie Johann

EN-Klimaat en Landbouw CIDSE position paper voor de UNFCCC COP18-top

Deel deze inhoud op sociale media