Investeren in kleinschalige landbouw - CIDSE

Investeren in kleinschalige landbouw

"Investeren in kleinschalige landbouw voor voedselzekerheid en voeding", opmerkingen over het nulontwerp van de HLPE-studie, 30 januari 2013

CIDSE verwelkomt de mogelijkheid om mee te werken aan de ontwikkeling van het rapport van het deskundigenpanel op hoog niveau dat is benoemd door de Commissie voor voedselveiligheid (CFS). Het ontwerp biedt een beknopt en multidimensionaal overzicht van de vaak vereenvoudigde kwestie van de investeringsrealiteit van kleinschalige voedselproducenten. De kwestie van landbouwinvesteringen heeft dit jaar een hoge prioriteit voor het CVS en dit rapport zal waardevolle inzichten opleveren, met name in het proces van de ontwikkeling van rai-principes (verantwoorde landbouwinvesteringen).

Kontakte:
- Gisele Henriques
- Benjamin Luig (benjamin.luig (at) misereor.de), Misereor. Misereor is het Duitse lid van CIDSE
- François Delvaux (francois.delvaux (at) entraide.be), Entraide et Fraternité. Entraide et Fraternité is Franstalig Belgisch lid van CIDSE

 

NL-Investeren in landbouw voor kleine boeren ten behoeve van voedselzekerheid en voeding, opmerkingen over het nulontwerp van de HLPE-studie

Deel deze inhoud op sociale media