HRIA van het Tampakan Copper-Gold Project - CIDSE
© Omslagfoto: Paasch / MISEREOR

HRIA van het Tampakan Copper-Gold Project

© Omslagfoto: Paasch / MISEREOR

Effectbeoordeling van mensenrechten van het Tampakan Copper-Gold-project. Een rapport van het Institute for Development and Peace (INEF) in opdracht van MISEREOR, Fastenopfer (Swiss Catholic Lenten Fund), in samenwerking met Bread for All, juni 2013

Indien gerealiseerd, zou de Tampakan Copper-Gold Mine de grootste dagbouwmijn in de Filippijnen zijn en een van de grootste in zijn soort ter wereld. De voorstander van het project, Sagittarius Mines Inc. (SMI), voorziet een start van de activiteiten in 2019. Er liggen drie belangrijke motivaties achter dit rapport. Ten eerste hebben onderzoek en ervaring in veel delen van de wereld aangetoond dat de winningssector de industrie is die het meest in verband is gebracht met nadelige gevolgen voor de mensenrechten. Ten tweede is het project gesitueerd in een gebied dat niet alleen wordt gekenmerkt door een zeer aparte en soms gevaarlijke natuurlijke omgeving, maar ook wordt beïnvloed door politieke en vaak gewelddadige conflicten. Ten derde hebben noch de Filippijnse overheid, noch het bedrijf tot dusver een HRIA uitgevoerd of laten uitvoeren. Het rapport biedt geen uitgebreide analyse van alle gevolgen van het Tampakan-project. In plaats daarvan ligt de nadruk op de verwachte gevolgen voor degenen wier mensenrechten het ernstigst kunnen worden aangetast.

Kontakte:
Armin Paasch (armin.paasch (at) misereor.de) en Elisabeth Strohscheidt (elisabeth.strohscheidt (at) misereor.de), Misereor
Daniel Hostettler (hostettler (at) fastenopfer.ch), Fastenopfer

Misereor is het Duitse lid van CIDSE
Fastenopfer is het Zwitserse lid van CIDSE

Studie_HRIA_final.pdf

Deel deze inhoud op sociale media