Een paradigmaverschuiving tot stand brengen - CIDSE

Een paradigmaverschuiving teweegbrengen

Een paradigmaverschuiving naar een rechtvaardige en duurzame wereld bewerkstelligen, Rapport van CIDSE-workshop (Brussel, 14-15 mei 2013). (Beschikbaar in EN - ES - FR - DE)

Er zijn veel initiatieven en voorbeelden van alternatieven die de overgang naar duurzamere en rechtvaardigere modellen van samenleving en economie ondersteunen. Hoe deze overgang eruit zou moeten zien en hoe er te komen, vormde de kern van een CIDSE-workshop die 70 deelnemers uit CIDSE-lidmaatschap en onder onze partners op alle continenten verzamelde.

Klik hier voor de interactieve versies van het rapport (EN - ES - FR) inclusief video's en links naar publicaties. PDF-versies van het rapport zijn hieronder beschikbaar.

Contact:
Denise Auclair

NL - Een paradigmaverschuiving naar een rechtvaardige en duurzame wereld teweegbrengen
ES-Lograr un cambio de paradigma hacia un mundo justo y sostenible
FR-Changer de paradigme pour un monde juste et duurzaam
DE- Ein Paradigmenwechsel für eine gerechte und nachhaltige Welt

Deel deze inhoud op sociale media