Agribusiness en mensenrechten: briefing voor sociale bewegingen - CIDSE

Agribusiness en mensenrechten: informatie voor sociale bewegingen

Agribusiness and Human Rights: Briefing for Social Movements, september 2013 (beschikbaar in EN - ES - FR) Investeringen in de landbouw zijn dringend nodig. Landbouw is de belangrijkste bron van inkomsten voor mensen die in honger leven in ontwikkelingslanden, van wie 50% kleinschalige producenten zijn, nog eens 25% arbeiders in de voedselindustrie, en onder andere inheemse bewoners en bosbewoners. Het belang van deze sector voor het terugdringen van honger en armoedebestrijding mag niet worden onderschat. Het soort investering dat nodig is, is echter een kwestie die momenteel centraal staat in veel internationale beleidsdebatten over voedselzekerheid en voeding.

Deze CIDSE-briefing schetst de behoeften, risico's en voorwaarden van landbouwinvesteringen in het bijzonder met betrekking tot mensenrechten. Het is bedoeld als hulpmiddel voor sociale bewegingen in het veld.

Kontakte:  Gisele Henriques en Denise Auclair

 

EN-agribusiness en mensenrechten
FR-Le secteur agro-alimentaire et les droits de l'homme
ES-Empresas Agroalimentarias y Derechos Humanos

Deel deze inhoud op sociale media