De EU en financiering voor ontwikkelingsonderhandelingen - CIDSE

De EU en financiering van ontwikkelingsonderhandelingen

Financiering voor ontwikkelingsonderhandelingen - wat moet de EU meebrengen? CONCORD-Beyond 2015 beleidsnota van de Europese Task Force, augustus 2013.

Het komende jaar zal cruciaal zijn voor internationale onderhandelingen om gedeelde mondiale ambities te koppelen aan bindende toezeggingen over financiering voor ontwikkeling. Dit document stelt 12 specifieke acties voor die concrete, essentiële veranderingen zouden aanbrengen, maar die ook realistisch zijn. Deze 12 acties dienen als een eerste test van de ambitie en geloofwaardigheid van de EU in deze mondiale onderhandelingen. 

Contact: Jean Saldanha

NL-Financiering voor ontwikkelingsonderhandelingen - wat moet de EU ter tafel brengen?

Deel deze inhoud op sociale media