VN-Comité van deskundigen voor financiering van duurzame ontwikkeling - CIDSE

VN-comité van deskundigen voor de financiering van duurzame ontwikkeling

CIDSE, vertegenwoordigd door onze Amerikaanse ledenorganisatie, Centre of Concern, en door ons secretariaat, nam deel aan de interactieve multistakeholder-dialoog met het Intergouvernementeel Comité van deskundigen inzake de financiering van duurzame ontwikkeling

De conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio + 20, “De toekomst die we willen”) Heeft de noodzaak erkend van krachtige steun aan ontwikkelingslanden om duurzame ontwikkeling te bevorderen en duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken. Er is een intergouvernementeel proces opgezet, met steun van de Verenigde Naties. Lees meer op de Intergouvernementeel comité van deskundigen voor de financiering van duurzame ontwikkeling (ICEFSD).

Op 2-6 december 2013 kwam de ICEFSD voor de tweede keer bijeen in New York en organiseerde een interactieve dialoog met de belangrijkste stakeholders. CIDSE was aanwezig om financieringsbehoeften te beoordelen, de effectiviteit, consistentie en synergieën van bestaande instrumenten en kaders in overweging te nemen en aanvullende initiatieven te evalueren, met het oog op het opstellen van een rapport met opties voor een effectieve financieringsstrategie voor duurzame ontwikkeling het mobiliseren van middelen en het effectieve gebruik ervan bij het bereiken van doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te vergemakkelijken.

Aldo Caliari (KvK) sprak in het paneel, wat kan zijn hier gekeken. 

Zie ook de verslag van Jean Saldanha, CIDSE Senior beleidsadviseur en enkele foto's hier.

Samen met rightingfinance, Wereldwijd beleidsforum en Derde Wereld Netwerk, CIDSE heeft ook mede gesponsord Nevenevenement "Financiering voor duurzame ontwikkeling: kan het internationale financiële systeem de sprong maken? " op maandag 9 december 2013, 6:15 - 7:30 uur in Conferentieruimte A op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties, New York.

Financiering voor duurzame ontwikkeling: kan het internationale financiële systeem de sprong maken?
CIDSE_9_Dec_2013_side_event_on_SD_Financing_report.pdf

Deel deze inhoud op sociale media