Openstelling van het VN-comité voor de financiering van duurzame ontwikkeling: hoge verwachtingen maar magere beloften - CIDSE
© Verenigde Naties

Openstelling van de VN-commissie voor de financiering van duurzame ontwikkeling: hoge verwachtingen, maar magere beloften

© Verenigde Naties

CIDSE's senior beleidsadviseur Jean Saldanha rapporteert van de interactieve multistakeholder-dialoog met het Intergouvernementele Comité van Experts inzake Duurzame Ontwikkelingsfinanciering gehouden op 5 december 2013.

Vergeleken met de laatste keer dat ik in New York was voor het speciale evenement van de Algemene Vergadering van de VN over MDG's en het post-2015-kader, zijn er niet half zoveel barricades en zijn er veel minder mensen in de zaal. Maar het gevoel van opwinding dat doordringt in het formuleringsproces van "Post-2015" en "Goasl voor duurzame ontwikkeling" blijft bestaan. Dit gevoel was ook voelbaar als Intergouvernementeel comité van deskundigen voor de financiering van duurzame ontwikkeling (ICESDF) ontmoetten elkaar voor de tweede keer, 2-6 december 2013. De ICESDF bestaat uit 30-experts die zijn benoemd door de verschillende geografische groeperingen in de VN. Het comité is opgericht naar aanleiding van een akkoord dat is bereikt tijdens de Rio + 20-conferentie over duurzame ontwikkeling in 2012. Hun mandaat is om de opties voor financiering van duurzame ontwikkeling voor de toekomst uiteen te zetten.

De bijeenkomst in december is hun eerste 'inhoudelijke' bijeenkomst. Hun eerste ontmoeting in augustus ging over de manier waarop ze hun werk zouden organiseren. De anders gesloten groep opende ruimte in hun agenda voor een 'interactieve' sessie met VN-lidstaten en het maatschappelijk middenveld. We verwelkomen deze ruimte. Maar het is nog lang niet het gewenste niveau van interactie en uitwisseling dat deze agenda verdient.

Tijdens de interactieve sessie sprak panellid Aldo Caliari, van het Amerikaanse Center of Concern van CIDSE, de hoop uit dat de commissie dezelfde modaliteiten zou naleven om in contact te komen met het maatschappelijk middenveld die werden waargenomen voor de Monterrey-conferentie over financiering voor ontwikkeling in 2002. Deze conferentie en de voorbereidende en het follow-upproces staat bekend om het sterke en effectieve mechanisme om een ​​reeks belanghebbenden te betrekken - van het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en multilaterale instellingen. Gezien de grote overlap tussen de agenda van de ICESDF en de Financing for Development (FfD) agenda. Het maatschappelijk middenveld heeft het Comité opgeroepen de beste praktijken van FfD te respecteren. Tijdens de interactieve sessie werd een soortgelijk gevoel herhaald door de Tunesische ambassadeur, die verzocht om de sessies via een webcast om meer transparantie van het Comité mogelijk te maken. Evenzo merkte het Cubaanse lid van het Comité ook de waarde op van het volgen van de Monterrey-modaliteiten. Ondanks al deze oproepen is het besluit van de ICESDF om besloten vergaderingen te houden met slechts een beperkte ruimte voor interactie met andere lidstaten en belanghebbenden inderdaad een teleurstelling!

Aldo Caliari benadrukte de aanbevelingen van de Het Trade-Finance cluster van CSO in zijn tussenkomst. Hij benadrukte met name het belang van financiële regelgeving. Zijn opvattingen werden gesteund door velen van ons uit het maatschappelijk middenveld die na de paneldiscussie het woord kregen. Ik heb de belangrijkste kwesties opgesomd die moeten worden aangepakt om landen in staat te stellen om op de meest effectieve manier inkomsten te genereren op nationaal niveau - een einde te maken aan belastingconcurrentie, te voorkomen dat grote transnationale bedrijven hun billijke deel van de belastingen te betalen en belastingparadijzen en jurisdicties met geheimhouding uit te roeien. Onze collega van de Women's “Major group”, Nerea Craviotto van AWID, dacht na over de lopende handelsbesprekingen op Bali en benadrukte de noodzaak voor de WTO om het recht op voedsel te respecteren en de beleidsruimte van ontwikkelingslanden om maatregelen te nemen om het recht op voedsel van hun bevolking.

 

Deel deze inhoud op sociale media