CIDSE-inzending voor de 6e sessie van OWG over duurzame ontwikkelingsdoelen - CIDSE

CIDSE-inzending voor 6e sessie van OWG over duurzame ontwikkelingsdoelen

CIDSE-inzending voor de open werkgroep voor duurzame ontwikkeling van de Algemene Vergadering van de VN. Zesde sessie: mensenrechten, het recht op ontwikkeling, global governance (New York, 9-13 december 2013)

Geïnspireerd door de katholieke sociale leer, is CIDSE ervan overtuigd dat armoedebestrijding niet alleen moet gaan over het verwijderen van sociaaleconomische obstakels, maar ook gericht moet zijn op het respecteren van de menselijke waardigheid en het verbeteren van het welzijn van iedereen. Prioriteit moet worden gegeven aan het in staat stellen van iedereen om hun mensenrechten te verwezenlijken, en tegelijkertijd terug te gaan naar duurzaam gebruik van hulpbronnen en planetaire grenzen. Op basis hiervan is CIDSE van mening dat het opnemen van een mensenrechtenbenadering van armoede en ontwikkeling niet alleen de narratieve visie voor het post-2015-raamwerk moet informeren, maar ook substantieel moet worden geïntegreerd in de keuze en articulatie van doelen en doelen, en bij het vaststellen van de implementatie , monitoring- en verantwoordingsmechanismen.

Contactpersoon: Jean Saldanha

EN-CIDSE inzending voor 6th Session of UN OWG on Sustainable Development Goals

Deel deze inhoud op sociale media