Gedwongen verplaatsing: een belangrijk probleem van internationaal recht en ontwikkeling in Palestina en Israël - CIDSE

Gedwongen ontheemding: een belangrijke kwestie van internationaal recht en ontwikkeling in Palestina en Israël

De gedwongen verplaatsing van Palestijnen is en blijft een centrale kwestie van IHL / IHRL in het conflict Palestina-Israël, niet alleen op de Westelijke Jordaanoever, maar ook in Gaza en Israël.

Op de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) zijn sinds januari 2012 de Palestijnse structuren van 1,176 gesloopt, met als gevolg de gedwongen verplaatsing van 1,860-mensen. Nog een 12,500 aanvullende sloopopdrachten zijn nog in behandeling. Deze sloop vindt voornamelijk plaats omdat de structuren vergunningen missen onder het door Israël opgelegde planningssysteem, waarbij 94% van de Palestijnse vergunningaanvragen wordt afgewezen, terwijl de uitbreiding van illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied wordt vergemakkelijkt.

In Gaza blijven duizenden mensen intern ontheemd omdat hun huizen zijn vernietigd of beschadigd in Operation Pillar of Cloud (2012), Operation Cast Lead (2008 / 9), evenals andere Israëlische militaire operaties die teruggaan tot 2000. Belangrijke obstakels voor een duurzame oplossing zijn de sluiting van Gaza, wat de toegang tot wederopbouwmateriaal heeft belemmerd, en lopende militaire operaties in de grensgebieden (bekend als de 'bufferzone', die 35% van het akkerland van Gaza omvat, en waar dicht bij 1000 huizen werden verwoest in militaire operaties voorafgaand aan de 2005 uittreding).

Binnen Israël hebben de ontwikkelingen van de afgelopen jaren ook aanleiding gegeven tot ernstige bezorgdheid over de gedwongen verplaatsing van de bedoeïenenbevolking in de Negev-woestijn, die staatsburgers zijn. Ongeveer 75000 bedoeïenen leven in 35 niet-erkende dorpen die ofwel ouder zijn dan de staat of in de jaren vijftig op militair bevel zijn ontstaan. Aangezien de staat deze dorpen niet erkent, kunnen er geen bouwvergunningen worden afgegeven en wordt er niet voorzien in elementaire openbare diensten (bijv. Water, elektriciteit of riolering). De Prawer-Begin Bill - die nu in de Knesset wordt besproken - wordt gepresenteerd als een ontwikkelingsplan voor de bedoeïenen, maar werd ontwikkeld zonder zinvolle raadpleging van de gemeenschappen, en brengt ten minste 1950-30 inwoners van niet-erkende dorpen in gevaar om hun huis te hebben gesloopt en gedwongen te verhuizen. Dit proces is al in gang gezet op de grond, aangezien er gesloopt wordt. De opties voor de meest ontheemde bedoeïenen zijn om naar een van de weinige erkende dorpen te verhuizen (waarvan er vele ook geen diensten ontvangen), of naar zeven bestaande door de regering geplande bedoeïenensteden, die tot de armste van het land behoren. Volgens een alternatief plan dat is ontwikkeld door vertegenwoordigers van de gemeenschap en professionele planners, zou het mogelijk zijn om alle 40 dorpen op hun huidige locatie te erkennen als dezelfde planningscriteria zouden worden toegepast op de niet-erkende bedoeïenendorpen als op de Joodse plattelandssector. Het Europees Parlement heeft zijn bezorgdheid geuit over het Prawer-plan en heeft opgeroepen tot intrekking ervan.

Op 25 – 29 november 2013 organiseerden CIDSE en APRODEV een Brusselse belangenbehartigingsmissie met partnerorganisatie Adalah juridisch centrum voor rechten van Arabische minderheden in Israël, evenals APRODEV-lid Diakonia IHL Resource Center, om de aandacht van EU-ambtenaren te vestigen op de realiteit en het beleid dat ten grondslag ligt aan gedwongen ontheemding in zowel het bezette Palestijnse gebied als Israël. Itay Epshtain presenteerde het nieuwste rapport van Diakonia, 'Planning to Fail', waarin de illegaliteit van het planningssysteem van de Westelijke Jordaanoever onder internationaal humanitair recht wordt benadrukt. Nadia Ben Youssef van Adalah presenteerde updates over de voortgang van de Prawer-Begin Bill, evenals de bevindingen van de organisatie met betrekking tot parallellen in het verplaatsingsbeleid aan beide zijden van de Groene Lijn.

Lezen:
- CIDSE-factsheet over internationale wettelijke normen bij gedwongen verplaatsingen
- APRODEV & CIDSE-verklaring waarin de EU wordt opgeroepen om aan te dringen op een einde aan de sloop op de Westelijke Jordaanoever
- Adalah's informatie over de Prawer-Begin Bill
- Adalah's position paper over gedwongen verplaatsing aan beide zijden van de groene lijn
- OCHA 2010-rapport over vernietiging in de bufferzone van Gaza

APRODEV & CIDSE-verklaring waarin de EU wordt opgeroepen om aan te dringen op een einde aan de sloop op de Westelijke Jordaanoever
CIDSE-factsheet over internationale wettelijke normen bij gedwongen verplaatsingen

Deel deze inhoud op sociale media