Conferentie: christelijk engagement voor een betere en eerlijkere wereld - CIDSE

Conferentie: christelijke betrokkenheid voor een betere en eerlijkere wereld

Entraide et Fraternité, samen met het Research Institute Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés (RSCS) van de Katholieke Universiteit van Leuven, organiseert een internationale conferentie, met een focus op moderne uitdagingen voor christelijke betrokkenheid voor wereldwijde gerechtigheid, 13 tot 15 maart 2014.

Deze conferentie is een belangrijke gelegenheid om bij te dragen aan de opbouw van een sociale en internationale theologische kennis. Het zal de verschillende uitdagingen analyseren waarmee christelijke betrokkenheid bij wereldwijde ontwikkeling in een contex wordt geconfronteerdt van secularisatie, belangrijke veranderingen in het religieuze fenomeen en economische globalisering. Het beoogt praktische benaderingen te bevorderen die verband houden met academisch onderzoek.

Wat gebeurt er met de sociale rechtvaardigheid op internationaal niveau? Wat heeft de toekomst voor de ethiek van solidariteit in een veranderende wereld?

Deze conferentie markeert de start van de 2014 Lenten-campagne en de afronding van een zesjarig programma waarin de Belgische ngo Entraide et Fraternité kleinschalige landbouw in negen zuidelijke landen heeft gepromoot. Voedsel en voedselsoevereiniteitsrechten vormen de kern van het engagement van Entraide et Fraternité.

EN Programma Christelijke betrokkenheid voor een betere en eerlijkere wereld
FR Programma Christelijke betrokkenheid voor een betere en eerlijkere wereld
ES-programma Christelijke betrokkenheid voor een betere en eerlijkere wereld

Deel deze inhoud op sociale media