CIDSE en ACT Alliance: wetten herzien die maatschappelijke organisaties beperken - CIDSE

CIDSE en ACT Alliance: Revisie van wetten die maatschappelijke organisaties beperken

Een klimaat van angst en hardhandigheid overschaduwt de werkomgeving van veel organisaties die democratie, mensenrechten en ontwikkeling bevorderen, zo blijkt uit een studie voorafgaand aan een hoorzitting van de Verenigde Naties over mensenrechten. Het onderzoek door ontwikkelingsorganisaties, ACT Alliance en CIDSE zegt dat medewerkers van maatschappelijke organisaties in veel landen bang zijn om hun werk te doen en te maken krijgen met intimidatie, censuur en oneerlijke wetgeving. Degenen die kritiek hebben op de overheid verdienen speciale aandacht.

 

Ruimte voor het maatschappelijk middenveld - Hoe een ondersteunende omgeving te beschermen en uit te breiden werd gepresenteerd tijdens de 25e zitting van de VN-Mensenrechtenraad in maart 13 in Genève. Aan de hand van de voorbeelden van Malawi, Rwanda, Colombia en Zimbabwe tussen 2009 en 2013, toont het onderzoek aan dat veel mensen die voor maatschappelijke organisaties in die landen werken, soms of altijd angst voelen. In drie van de vier onderzochte landen was het moeilijker geworden om vreedzaam bijeen te komen of deel te nemen aan politieke processen.

Wetgeving die het werk van maatschappelijke organisaties beheerst, is in toenemende mate repressief geworden en belemmert de mate waarin organisaties hun mandaat kunnen uitvoeren ernstig. CIDSE en ACT willen dat onderdrukkende regeringen wetten wijzigen die organisaties uit het maatschappelijk middenveld beperken, en ervoor zorgen dat deze groepen de onafhankelijkheid, participatie en vrijheid genieten waarop zij recht hebben.

"Veel regeringen falen om maatschappelijke organisaties te beschermen en verzuimen hen te betrekken bij het ontwerp en de planning van ontwikkelingsprojecten", zegt Julian Waagensen, vertegenwoordiger van het CIDSE-netwerk. "Dit is een zorgwekkende trend, omdat het vermogen van gemeenschappen om hun eigen ontwikkeling te leiden of deel te nemen aan door de overheid geleide projecten van vitaal belang is als ontwikkelingsinspanningen duurzame resultaten willen opleveren."

In alle vier landen beperken veel organisaties opzettelijk hun vrijheid van meningsuiting uit angst om als tegenstanders van de overheid te worden bestempeld, een vorm van stigmatisering die kan leiden tot verdere beperkingen, intimidatie en mogelijk moord.

In Colombia heeft de overheid grootschalige mijnbouw, gas- en oliewinning centraal gesteld in nationale plannen voor economische groei en ontwikkeling. Organisaties die zich inzetten voor de bescherming van de mensenrechten en de bescherming van het milieu maken zich ernstige zorgen over dit ontwikkelingsmodel, maar voelen zich stigmatiserend en uitgesloten van debatten.

“Overheden moeten maatschappelijke organisaties betrekken bij het ontwerp, de inhoud en de uitvoering van ontwikkelingsplannen. In het bijzonder moeten inheemse groepen en andere gemarginaliseerde en achtergestelde groepen kunnen deelnemen aan beleidsvormingsprocessen, ”zegt Julia Duchrow, hoofd van de praktijkgemeenschap ACT Alliance over mensenrechten en ontwikkeling.

NL - CIDSE en ACT Alliance Policy Brief - Bescherm de ruimte van het maatschappelijk middenveld
NL - Persbericht van CIDSE en ACT Alliance - Bescherm de ruimte van het maatschappelijk middenveld
NL - CIDSE en ACT Alliance publicatie over Enablin Environment

Deel deze inhoud op sociale media