UN Business & Human Rights Framework: ontwikkeling van een intergouvernementeel proces naar een bindend instrument - CIDSE

UN Business & Human Rights Framework: ontwikkeling van een intergouvernementeel proces op weg naar een bindend instrument

De implementatie op nationaal niveau van het 2008 UN Protect, Respect and Remedy Framework en hun 2011 Guiding Principles is erg traag geweest op alle continenten, inclusief Europa, die enige vooruitgang hebben geboekt in de richting van nationale actieplannen. Gezien de centrale positie van de staat om te beschermen, moeten staten veel meer doen om ervoor te zorgen dat bedrijven de mensenrechten respecteren.

Het VN-kader en de leidende beginselen stellen duidelijk dat de gevolgen voor het bedrijfsleven een "slimme mix" van beleidsreacties vereisen die verder gaat dan vrijwillige normen en regelgeving omvat. Toch hebben de inspanningen van staten tot nu toe weinig aandacht besteed aan juridische maatregelen. Evaluatie van de impact van acties van bedrijven en overheden op het beëindigen van mensenrechtenschendingen zal helpen bij het beoordelen van resterende lacunes die aanvullende aanvullende stappen vereisen om het collectieve kader te versterken.

Er is urgentie, omdat een groot aantal gemeenschappen en individuen nu worden misbruikt als gevolg van bedrijfsactiviteiten. Er zijn nog steeds gevallen waarin bedrijfsactiviteiten een reeks mensenrechten hebben geschonden, waaronder arbeidsrechten en landrechten, levensonderhoud, gezondheid, een schoon milieu en vreedzaam protest, wat een groot aantal schendingen vormt. Het maatschappelijk middenveld en kerkelijke stemmen over de hele wereld vragen om effectievere antwoorden. Het groeiende ongeduld in veel landen wordt gekenmerkt door het Ecuador-initiatief voor een bindend instrument en verklaring aan de Mensenrechtenraad, ondersteund door 85-staten.

Op basis van ons werk met partners in Latijns-Amerika, Afrika en Azië heeft CIDSE de onderstaande briefing in Engels, Frans en Spaans.

CIDSE _-_ BHR_binding_instrument_April_2014_EN.pdf
CIDSE _-_ BHR_binding_instrument_April_2014_FR.pdf
CIDSE _-_ BHR_binding_instrument_April_2014_ES.pdf

Deel deze inhoud op sociale media