Europese katholieke leiders reageren op het EU-belastingplan voor financiële transacties - CIDSE

Europese katholieke leiders reageren op het EU-belastingplan voor financiële transacties

De vergadering van de ministers van Financiën van de Europese Unie bevestigde op 6 2014 in mei 2016 de oprichting van een belasting op financiële transacties (FTT) voor sommige EU-landen. Katholieke leiders uit landen die deel uitmaken van het Enhanced Cooperation Initiative drukken de morele noodzaak uit om een ​​goed ontworpen FTT te implementeren, waarvan de opbrengst wordt besteed aan het uitroeien van armoede in Europa en in het Zuiden en het aanpakken van klimaatverandering.

De verklaring, ondertekend door bisschoppen uit Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Portugal, is hieronder in het Frans en Engels te vinden.

Verklaring van Europese katholieke leiders over belasting op financiële transacties (FTT)

We willen ons graag aansluiten bij onze stemmen van die burgers en bewegingen in de hele Europese Unie en u aansporen om de juiste keuzes te maken met betrekking tot het ontwerp van een Europese belasting op financiële transacties die door 1 januari 2016 wordt gelanceerd en het gebruik van zijn inkomsten.

De leiders van de lidstaten van de Europese Unie die deel uitmaken van het "Enhanced Cooperation Initiative" voor de invoering van een belasting op financiële transacties, hebben veel bereikt door de eerste stappen te zetten naar de invoering van de belasting. Maar in de laatste hindernis maken we ons zorgen over de afnemende steun voor een brede belasting als gevolg van het negatieve offensief dat de financiële sector tegen de FTT heeft opgezet en de aangekondigde lancering van een minder ambitieuze versie van de belasting. Door in eerste instantie aandelen het grootste deel van de belastinggrondslag te laten maken, gaat een van de hoofddoelstellingen van de belasting voorbij: risicovolle speculatie verminderen. Degenen die afhankelijk zijn van aandelen als pensioenbelegging, lopen het risico een van de grootste groepen te zijn die de belasting betalen.

Wij zijn van mening dat de vrijheid van de markt wordt gebonden door het rechtvaardigheidsbeginsel en het gebod van je naaste te houden. De Europese Unie, haar lidstaten en instellingen moeten een beleid voeren dat gericht is op stabiliteit zonder het welzijn van toekomstige generaties te ondermijnen. Beleid mag niet worden gerealiseerd ten koste van de armsten en zonder rekening te houden met de eisen van sociale rechtvaardigheid. Een dergelijk beleid moet de verantwoordelijkheid dragen die banken en andere financiële instellingen, onder andere, dragen voor de financiële crisis waar veel van onze broeders en zusters nog steeds last van hebben.

Een brede heffing, die aandelen, obligaties, derivaten en de meestal speculatieve hoogfrequente handel dekt, zou het volume van financiële speculatie verminderen en tegelijkertijd een geschatte 34 miljard genereren (schatting van de Europese Commissie). Deze inkomsten kunnen belangrijke budgettaire ruimte bieden om uw bestaande verplichtingen op het gebied van ontwikkeling en klimaatfinanciering na te komen en te versterken.

In de Apostolische Aanmaning Evangelii Gaudium (# 57-58) heeft de Heilige Vader Franciscus ons eraan herinnerd dat geld moet dienen en niet regeren. De FTT heeft een groot potentieel om bij te dragen aan meer sociale rechtvaardigheid en herverdeling. De vraag of de belasting uiteindelijk dit potentieel zal vervullen, kan alleen door u, Europese besluitvormers, worden beantwoord als u een besluit neemt over de belastinggrondslag en het gebruik van de inkomsten. Wij raden u aan om het juiste te doen. Geef niet toe aan de druk van degenen met een gevestigd belang om een ​​tandeloze belasting te zien. Wij vragen u om uw beslissing om alleen aandelen en sommige derivaten te belasten, te heroverwegen. We verwachten ook een duidelijke aankondiging dat de inkomsten zullen worden besteed aan het beëindigen van armoede en het aanpakken van klimaatverandering.

handtekeningen:
+ Ludwig Schwarz SDB, bisschop van Linz, Oostenrijk (KOO: www.koo.at)
+ Luc Van Looy, bisschop van Gent, België (Broederlijk Delen: www.broederlijkdelen.be)
+ Jacques Blaquart, bisschop van Orléans, Frankrijk (CCFD-Terre solidaire: www.ccfd-terresolidaire.org)
+ Stanislas Lalanne, bisschop van Pontoise, Frankrijk (CIDSE: www.cidse.org)
+ Johannes Kreidler, hulpbisschop van Rottenburg-Stuttgart, Duitsland (MISEREOR: www.misereor.de)
+ Francesco Montenegro, bisschop van Agrigento, Italië (FOCSIV-VnM: www.focsiv.it)
+ Jorge Ferreira da Costa Ortiga, aartsbisschop van Braga, Portugal (FEC: www.fecongd.net)

Verklaring ondersteund door CIDSE
Contact: Jean Saldanha, Senior beleidsadviseur, Tel: + 32 2 233 37 53, saldanha@cidse.org


Verklaring van de leiders katholieken européens sur la taxe sur les transacties financières (TTF)

Er zijn geen punten op de hoogte van de Europese steden en de bewegingen van de Europese Unie, of de vraag naar de effecten van de Europese Unie om te kiezen voor een conceptie van de Europese taxe op de financiële transacties van de 1ste januari 2016 tot en met de eerste januari XNUMX sur l'utilisation de ses revenus.

Les dirigeants des pays deelnemer à l'initiative de coopération renforcée on premi un premier pas décisif pour la mise and oeuvre d'une taxe sur les operations financières (TTF). Meer informatie over de adoptie van een zoon, het is niet mogelijk om te adopteren door de afname van de belasting van een algemeen persoon die een beledigend iemand is voor de financier van de lobby tegen de TTF en voor een bepaald project. De belangrijkste objectieven van de belasting, de besteding van de spéculatie in een hoge risque, een sera pas atteint, de comme annoncé, een plus een grote partie van de massa van de impact van de constituee tijdens een première fase door de acties. Dit is een afhankelijk van het regime van retraite risquent d'être les plus touchés.

Nous croyons que la liberté du marché est liée par le principe de la justice et le respect du commandement, 'Tu aimeras ton prochain'. L'Union européenne, ses Etats membres et Institutions, doivent poursuivre des politiques visant la stabilité, sans hypothéquer le bien-être des générations futures. Ces politiques ne doivent pas se faire au détriment des plus pauvres and ignorer les exigences de la justice sociale. Elles doivent garder à l'esprit of la responsabilité des banques et autres instellingen financières in the crise financière que beaucoup de no frères et soeurs continuent d'endurer.

Une taxe avec une assiette large, portant sur les actions, les bonds, les products dérivés et le trading à haute fréquence hautement spéculatif, permettrait the réduire le volume de la spéculation financière tout and générant un montant schatté par la Commission européenne à 34 milliards d 'euro. Dit is een van de belangrijkste voordelen van een financiële instelling voor de eer en voor het aangaan van bestaande engagementen en voor de financiering van de klimaatveranderingen.

«L'argent doit servir et non pas gouverner» comme nous le rappelle sa Sainteté, le Pape François in son Exhortation apostolique, Evangelii Gaudium (# 57-58). De belastingen op transacties financieren vormen een instrument dat een bijdrage levert aan een bijdrage en een grote sociale rechtvaardigheid bij de herverdeling. Er zijn geen tien, maar de européens, de mettre en de oeuvre pleinement ce potentiel lorsque vous déciderez de l'assiette de l'impôt et de l'utilisation des revenus qui seront générés. Nous vous aanspoort tot bonke keuze. Ne cédez pas à la pression de ceux of un intérêt à affaiblir cette TTF.

Nous vous demandons de reconsidérer votre décision de ne taxer que les actions et sures produits dérivés. Par ailleurs, nous attons de votre part une déclaration claire, précisant que les revenus seront consacrés à éradiquer la pauvreté et à lutter contre les changements climatiques.

handtekeningen:

+ Johannes Kreidler, Evêque Auxiliaire de Rottenburg-Stuttgart, Allemagne (MISEREOR: www.misereor.de)
+ Ludwig Schwarz SDB, Evêque de Linz, Autriche (KOO: www.koo.at)
+ Luc Van Looy, Evêque de Gand, Belgique (Broederlijk Delen: www.broederlijkdelen.be)
+ Jacques Blaquart, Evêque d'Orléans, Frankrijk (CCFD-Terre solidaire: www.ccfd-terresolidaire.org)
+ Stanislas Lalanne, Evêque de Pontoise, Frankrijk (CIDSE: www.cidse.org)
+ Francesco Montenegro, Evêque d'Agrigento, Italië (FOCSIV-VnM: www.focsiv.it)
+ Jorge Ferreira da Costa Ortiga, Archevêque de Braga, Portugal (FEC: www.fecongd.net)

Cet appel est soutenu par la CIDSE.
Contact: Jean Saldanha, Conseillère politique, tel: + 32 2 233 3753, saldanha (at) cidse.org


Voor meer informatie over de FTT kunt u de reactie van CIDSE lezen
hier.

 

European_Catholic_Leaders_FTT_statement_12_May_2014_Final.pdf

Deel deze inhoud op sociale media