CIDSE-reactie op de VN-klimaattop in New York - CIDSE

CIDSE-reactie op de VN-klimaattop in New York

CIDSE herinnert overheden eraan dat vechten voor klimaatverandering niet alleen gaat om beloften op de VN-top. We hebben een koolstofarme economie nodig, een einde aan de betrokkenheid bij fossiele brandstoffen en het afstappen van destructieve winningsindustrieën en processen. We moeten een toekomst tegemoet gaan waar de nadruk niet ligt op productie en consumptie, maar op veerkracht, gerechtigheid en leven in harmonie met Gods schepping.

Lorna Gold, Hoofd van beleid en belangenbehartiging bij de Ierse ledenorganisatie van CIDSE, Trócaire, zei: "De klimaattop, in navolging van de wereldwijde demonstraties over de hele wereld in het weekend, zou een keerpunt kunnen betekenen in het wereldwijde debat over klimaatverandering. Klimaatverandering is niet alleen erkend als een milieuprobleem, maar als een existentiële bedreiging die de kern van het economische systeem raakt. De particuliere sector heeft veel belangrijke toezeggingen gedaan voor een bedrag van $ 280 miljard aan investeringen om de economie te verschuiven naar koolstofvrij maken. "

Hoewel veel bedrijfsinitiatieven worden aangekondigd rond klimaatfinanciering en landbouw, Bernd Nilles, Secretaris-generaal van CIDSE benadrukte de noodzaak van meer nadruk op het waarborgen van waarborgen en transparantie, zeggend: "Zonder dergelijke maatregelen zullen deze initiatieven noch de planeet, noch de mensen dienen."

“Er werd veel gezegd over het verband tussen klimaat en armoede dat positief was. Helaas zouden de woorden voor degenen die in armoede leven niet veel troost bieden voor de uitdagingen waarmee ze nu en in de toekomst worden geconfronteerd, 'zei Neil Doornen, Hoofd van de afdeling advocacy en communicatie bij CAFOD, de ledenorganisatie van CIDSE in Engeland en Wales.

De bijeenkomst van de CIDSE-delegatie met kleine eilandstaten bracht het hardnekkige feit naar voren dat klimaatverandering een onmiddellijke realiteit is voor deze landen, en hoe het gebrek aan mitigatie-ambitie op de top de aanhoudende onverschilligheid tegenover de slachtoffers van klimaatverandering aantoont.

CIDSE, de internationale alliantie van katholieke ontwikkelingsagentschappen, roept wereldleiders op te reageren op de roep van honderdduizenden mensen die de straten van New York en honderden andere steden over de hele wereld betraden om een ​​eerlijke en ambitieuze deal te sluiten in Parijs in 2015 dat klimaatrechtvaardigheid voor iedereen waarborgt. Veel regeringen, waaronder die van de EU, hebben echter nagelaten de New York Climate Summit te gebruiken om mitigatieplannen en nieuwe en aanvullende verplichtingen op het gebied van de overheidsfinanciën waar te maken die voor een dergelijke deal zorgen.

De VN-klimaattop vond plaats op september 23, 2014, en werd voorafgegaan door de grootste klimaatdemonstraties in de geschiedenis.

Voor de top publiceerde CIDSE een kritiek op de Global Alliance for Climate-Smart Agriculture.

De delegatie bestaat ook uit CIDSE-secretaris-generaal Bernd Nilles, Trócaire Hoofd beleid en belangenbehartiging Lorna Gold, CAFOD Hoofd van de afdeling Advocacy en communicatie Neil Thorns, het hoofd van Campaign and Advocacy, Good Governance, Justice, Peace and Development Project of the Bisschoppenconferentie van Afrika en Madagaskar (SECAM) Firmin Adjahossou, hoofd van International Advocacy bij Secours Catholique Emilie Johann, HE de aartsbisschop van Abuja (Nigeria) Kardinaal John Onaiyekan en Fr. Michael Czerny van de Pauselijke Raad voor gerechtigheid en vrede.

NL - CIDSE Persbericht over de VN-klimaattop

Deel deze inhoud op sociale media