Geloofsactoren die werken aan klimaatrechtvaardigheid - CIDSE

Geloofsactoren die werken aan klimaatrechtvaardigheid

The Poland Experience - Special Issue 2014 (beschikbaar in het Engels en Pools)

 

 

Ter gelegenheid van de VN-COP19-klimaatonderhandelingen (Warschau / Polen, november 2013) heeft CIDSE actief deelgenomen aan belangenbehartiging met de internationale gemeenschap en met Poolse maatschappelijke organisaties, katholieke ontwikkelingsagentschappen, academische en internationale maatschappelijke organisaties. Een van de hoogtepunten was een internationale conferentie in Warschau getiteld 'Geloofsactoren die samenwerken voor klimaatrechtvaardigheid”, Mede georganiseerd met Caritas Polen en de kardinaal Stefan Wyszynski University.

In samenwerking met Tygodnik Powszechny - een Pools katholiek weekblad, werd na de conferentie een reeks artikelen gepubliceerd over de kwestie van klimaatverandering, bekeken vanuit een op geloof gebaseerde en mondiale rechtvaardigheids lens. Dit document is een verzameling van deze artikelen en beoogt voort te bouwen op de dialoog die is geïnitieerd rond de COP19-besprekingen in Polen.

NL-De Polen-ervaring
PL-Polskie perspektywy

Deel deze inhoud op sociale media