Opening van de COP20 - CIDSE
Persbericht

Opening van de COP20

De 20e Conferentie van de Partijen (COP) van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) is gisteren van start gegaan in Lima, Peru, en de onderhandelingen zijn gepland tot en met 12 op december 2014.

Partijen wordt gevraagd om belangrijke stappen voorwaarts te zetten in het licht van de COP21 van volgend jaar in Parijs, waar een nieuwe bindende en wettelijke overeenkomst zal moeten worden ondertekend als het de bedoeling is dat we onder de 2 ° C stijging van de mondiale temperatuur blijven. De COP20 moet met name resultaten opleveren voor klimaatfinanciering, met name voor het verhogen van de ambitie vóór 2020 en het ontwerpen van een mondiale routekaart. Bovendien zal de COP in Lima licht moeten werpen op de reikwijdte en inhoud van de overeenkomst van 2015, met besluiten over hoe de beoogde nationaal bepaalde bijdragen (INDC's) eruit moeten zien, en elementen over mondiale langetermijndoelstellingen om de uitstoot van fossiele brandstoffen geleidelijk uit te bannen en -in van 100% hernieuwbare energie.

foto 2Hoewel alle ogen al volgend jaar op Parijs zijn gericht, blijft COP20 belangrijk omdat het zich afspeelt in een van de regio's van de wereld die het meest door klimaatverandering worden getroffen: Huascarán Nationaal Park is de locatie van vele gletsjers en sinds de 1970s over 30% van de dekking van de gletsjer in dit park is gesmolten. Er wordt voorspeld dat in 2030 alle gletsjers in dit gebied onder 5,000-meters volledig zijn verdwenen. Peru is ook een land dat zwaar wordt getroffen door de vernietigende kracht van bedrijfsmijnbouwbedrijven: 40% van de winningsactiviteiten in Peru zijn gevestigd in gebieden waar inheemse gemeenschappen wonen en elke 3 minuten verdwijnt 1 hectare primair bos. Het Peruaanse voorzitterschap moet er daarom voor zorgen dat alle positieve signalen die het de afgelopen maanden heeft gegeven, van de toezeggingen van het land op de VN-klimaattop tot de mogelijkheden die de wetenschap biedt in het vijfde beoordelingsrapport van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering Verandering (IPCC) en de recente kapitaalinjecties in het Groene Klimaatfonds zullen worden weerspiegeld in een krachtige ontwerptekst van de nieuwe klimaatovereenkomst die de weg baant voor een duurzame ontwikkeling voor iedereen.

We hopen dat iedereen die naar Lima is gekomen, sterke toezeggingen heeft gedaan. Gisteren zei de Peruaanse minister van Milieu, Manuel Pulgar-Vidal, die ook optreedt als voorzitter van de COP20: "De klimaatconferentie van dit jaar moet een ruimte zijn voor dialoog, innovatieve ideeën en inzet voor actie".

Ondertussen blijft CIDSE deel uitmaken van de Fast for the Climate-gemeenschap, die op 1 in december opnieuw heeft herinnerd aan het feit dat het maatschappelijk middenveld niet zal terugtreden en de druk op landen zal handhaven om juiste en adequate beslissingen te nemen.

Terug naar onze Overzichtspagina COP20.

Deel deze inhoud op sociale media