Conflictmineralen - CIDSE
Genoeg project

Conflict Minerals

Het leven van mensen in veel landen in het zuiden van de wereld kan worden beïnvloed door de winning en handel van natuurlijke hulpbronnen die worden gebruikt voor dagelijkse producten die in Europa en over de hele wereld worden verkocht.

Genoeg project

In bepaalde landen en vooral in landen die rijk zijn aan hulpbronnen (mineralen, hout, gas, olie ...), financieren de winning en handel van deze hulpbronnen gewapende groepen en veiligheids- en strijdkrachten die ernstige schendingen van de mensenrechten begaan, in plaats van bij te dragen aan de menselijke ontwikkeling. . Deze cirkel van lijden en geweld moet worden doorbroken. Overheden, burgers en zakenvrouwen en mannen moeten ervoor zorgen dat hun bedrijven op verantwoorde wijze natuurlijke hulpbronnen betrekken. Als belangrijke handelsmacht in de wereld is CIDSE van mening dat de EU strengere regels voor conflictmineralen moet handhaven.

In mei 2015 stemde het Europees Parlement (EP), na sterke publieke druk, voor een ambitieuze en verplichte verordening. De trialoogonderhandelingen tussen het EP, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie, die op 1 februari 2016 van start zijn gegaan, bieden de politieke leiders van de EU de kans om de belangrijkste resultaten te behalen die door het Europees Parlement zijn goedgekeurd. Maar veel EU-lidstaten zijn tegen een dwingende wet en dringen aan op een vrijwillig en gedeeltelijk systeem, dat onvoldoende is om een ​​einde te maken aan conflictmineralen en de EU-burgers de garantie te geven dat hun elektronische producten geen verhalen over lijden verbergen.

Publieke druk op EU-besluitvormers is meer dan ooit nodig. CIDSE beveelt de lidstaten aan hun standpunten te herzien en:

1. Toon leiderschap door te ondersteunen verplichte due diligence-eisen langs de gehele supply chain.

2. Steun een verordening die overeenkomt met de OESO-richtlijnen voor due diligence bij conflictmineralen, door:
Zorgen dat alle due diligence-verplichtingen consistent zijn met de OESO-normen
Engaging bedrijven stroomafwaarts van metaalimporteurs, met name bedrijven die producten die gedekte mineralen bevatten op de EU-markt brengen
Inclusief taal die de flexibele en progressieve aard van due diligence weerspiegelt.CIDSE en zijn aangesloten organisaties ondernemen verschillende activiteiten om het bewustzijn te vergroten en actie te ondernemen om conflictmineralen te stoppen.

Deze eisen worden herhaald in een gezamenlijke briefing van een brede coalitie van het maatschappelijk middenveld en worden ook weerspiegeld in de laatste briefing van CIDSE, die de onderliggende morele argumenten belicht.

De afgelopen twee jaar hebben CIDSE en haar aangesloten organisaties activiteiten uitgevoerd om het bewustzijn te vergroten en actie te ondernemen om conflictmineralen te stoppen. CIDSE ondersteund en gecoördineerd a Verklaring van de kerkleiders, waarin bijna 150 kerkleiders uit 38-landen op 5-continenten, waaronder 63 uit Europese landen, de EU vroegen om een ​​betere en uitgebreidere wetgeving af te dwingen. De gezamenlijke verklaring, voor het eerst uitgebracht in oktober 2014, bleef steun krijgen van Europese en andere bisschoppen, vooral voorafgaand aan cruciale stemmen in het Europees Parlement in 2015.

Na een succesvolle e-actie campagne in 2015, CIDSE, samen met Commissie Justice et Paix Belgique en EurAc, CIDSE lanceerde een nieuwe online campagne op 7 maart 2016, waardoor de Europese burgers hun stem kunnen laten horen over de verordening 'conflictmineralen', en de onderhandelaars van de EU worden gevraagd op te komen voor een wetgeving die de ethische dimensie centraal stelt, in plaats van een standpunt in te nemen dat winst gaat boven mensen.

CIDSE ledenorganisaties werken ook rechtstreeks aan de kwestie van conflictmineralen:

CIDSE persberichten en materialen over conflictmineralen: 

Conflictmineralen: een nieuw video-interview legt uit waarom de stand van zaken met betrekking tot de EU-regelgeving niet voldoende is om in het veld verandering te bewerkstelligen (20 mei 2016)

Geen conflictmineralen meer - EU-lidstaten moeten een wet goedkeuren die het lijden van veel mensen een halt toeroept (11 februari 2016)

Plenaire stemming van het Europees Parlement over conflictmineralen: een grote stap voorwaarts voor de eerbiediging van de mensenrechten Een grote stap voorwaarts voor de eerbiediging van de mensenrechten (20 mei 2015)

De aanstaande stemming over “conflictmineralen” van het Europees Parlement: er is een meer omvattende eis voor verantwoorde inkoop nodig om aan de eisen van 140 kerkleiders te voldoen (4 mei 2015)

Een nieuwe video toont de verhalen over lijden die zijn verborgen in veel alledaagse producten (Maart 2015)

125 Kerkleiders vragen de EU een einde te maken aan conflictmineralen vóór cruciale stemmen (Februari 2015)   

Kerkleiders willen dat de EU-regels voor conflictmiddelen bindend en consistent zijn (Oktober 2014)

 

Deel deze inhoud op sociale media