Reflecties van de week van CIDSE op het World Social Forum 2015 - CIDSE
IMG 0125 klein

Reflecties van CIDSE's week op het World Social Forum 2015

De laatste dag op het World Social Forum begon met een zonnig weer waardoor we buiten konden blijven en ervaringen konden delen met partners uit Latijns-Amerika en Afrika.

We bespraken onder meer belastingrechtvaardigheid als een belangrijk instrument om inkomens te herverdelen die een betere toegang tot basisrechten mogelijk zouden kunnen maken. Het hele CIDSE-team is nu terug op het kantoor in Brussel, maar hieronder vindt u enkele gedachten van enkele workshops die we vorige week in Tunis hebben bijgewoond en die we graag met u willen delen:

IMG 0125 kleinCOP21: Tijdens de eerste dagen van het World Social Forum 2015 vonden verschillende workshops en discussies plaats om verschillende bewegingen en organisaties in staat te stellen te coördineren naar een wereldwijde mobilisatie in de aanloop naar en ter gelegenheid van de VN-onderhandelingen over klimaatverandering - COP21 die zal vinden plaats in Parijs in december 2015. Een van de belangrijkste punten die naar voren zijn gebracht en die de mobilisatie voor klimaatrechtvaardigheid over de hele wereld zullen kenmerken: oproepen tot systeemverandering en niet klimaatverandering, benadrukken van de urgentie om in actie te komen, bestaande alternatieven, om duurzame consumptie te bevorderen, om beleidsbeslissers onder druk te zetten.

Gedurende 2015 willen we een wereldwijde beweging voor klimaatrechtvaardigheid opbouwen die de gelegenheid van Parijs zou kunnen aangrijpen om zoveel mogelijk mensen te bereiken en die om na 2015 sterker te blijven werken. Verschillende organisaties en vooral partners uit het Zuiden doen een beroep op CIDSE en de Katholieke ontwikkelingsorganisaties om in deze discussie de waardevolle bijdragen te brengen die de komende encycliek over ecologie zou kunnen bieden aan klimaatrechtvaardigheid! Rendez-vous in Parijs! "Le niveau de la mobilization monte!" Voor meer info over de internationale mobilisatie: www.coalitioncop21.org.

Bericht 2015: Jean Saldanha van het CIDSE-secretariaat zat in het panel van een workshop over het Post 2015-kader samen met Wereldwijd beleidsforum, Social Watch, IBON, Justice Development & Peace Commission Nigeria, en Wereldwijde oproep tot actie tegen armoede. De discussie onderzocht de kansen en uitdagingen van de focus op universaliteit in het huidige voorstel voor duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG). Voor het eerst moeten ook de rijken en rijken van de wereld hun verantwoordelijkheid nemen.

Systemische alternatieven: Samen met ATTAC Frankrijk, Fundación Solon, Global Forest Alliance en Focus op het Zuiden de deelnemers aan deze workshop reflecteerden op de hiaten die nog moeten worden ingevuld in het alternatieve verhaal dat het maatschappelijk middenveld kan voorstellen om het huidige dominante ontwikkelingsmodel aan te vechten. We hebben onderzocht hoe begrippen als degrowth, de economie voor de gemeenschappelijke goederen en het Latijns-Amerikaanse concept van ‘buen vivir’ met elkaar kunnen worden verbonden. Dit zal zeker de interne reflecties van CIDSE inspireren over hoe een paradigmaverschuiving tot stand kan worden gebracht.

De economie voor het algemeen belang is een sociale beweging die pleit voor een alternatief economisch model. Het vraagt ​​om te werken aan het algemeen belang en samenwerking in plaats van winstgerichtheid en concurrentie.

De modern begrip van "Buen Vivir", geïnspireerd door Latijns-Amerikaanse inheemse tradities, zoekt een balans met de natuur bij het voldoen aan onze behoeften ("neem alleen wat nodig is").

Kerk en mijnbouw: Na een inspirerende inleiding over het theologische aspect van de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, uitten de deelnemers in de zaal hun bezorgdheid over de oneindige honger naar mineralen die multinationale bedrijven hebben en de impact die dit heeft op de frontliniegemeenschappen. Naast de vervuiling die voorkomt dat landbouwers hun land cultiveren, gaat de komst van een multinationaal mijnbedrijf vaak samen met interne verdeeldheid in de gemeenschappen. De op geloof gebaseerde organisaties die in de zaal aanwezig waren, namen een krachtig standpunt in om hun krachten te verenigen om de door de mijnbouw getroffen gemeenschappen over de hele wereld te blijven begeleiden.

Voorbij ontwikkeling: CIDSE samen met ABONG (Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais), DKA, Focus op de Global South, Rural Women Assembly, Internationaal forum van NGO-platforms and People's Dialogue organiseerde een workshop over "Verder dan ontwikkeling - Hoe rechtvaardige en eerlijke samenlevingen op te bouwen". Deze zeer inspirerende discussie daagde ons uit om ontwikkeling te heroverwegen en opnieuw te definiëren; over hoe we ervoor kunnen zorgen dat we bijdragen aan de verandering die we willen zien voor een beter leven voor alle mensen. In de kamer was er een algemeen gevoel dat we allereerst 'walk the talk' moesten zijn. Dit houdt in dat we de consumptie aanpakken, de reeds bestaande alternatieven opschalen, de macht terugkrijgen en steeds meer mensen aanmoedigen om deel te nemen aan discussies en gemeenschappelijk werk om te identificeren en in de praktijk te brengen hoe we een systeemverandering kunnen bewerkstelligen. Oproepen tot een systeemverandering is een ingrijpende verandering, het is een transitie en daarom is het belangrijk om door te gaan met het bouwen van alternatieven en het samen aanpakken van belangrijke vragen.

Meer foto's zijn beschikbaar hier.

Deel deze inhoud op sociale media