De Handelscommissie van het Europees Parlement verspilt baanbrekende kansen op conflictmineralen - CIDSE

Het Handelscomité van het Europees Parlement verspilt baanbrekende kansen voor conflictmineralen

Gezamenlijke verklaring van het maatschappelijk middenveld

De Commissie internationale handel (INTA) van het Europees Parlement liet vandaag een baanbrekende kans voorbijgaan om de dodelijke handel in conflictmineralen aan te pakken. De commissie stemde voor een zwakke en ineffectieve wet die, indien aangenomen, de wereldwijde pogingen om de handel schoon te maken zou ondermijnen. Slechts een klein aantal bedrijven die vier belangrijke mineralen in Europa importeren, zou nodig zijn om deze op verantwoorde en transparante wijze aan te kopen.

INTA is er niet in geslaagd om de wettelijke vereisten uit te breiden tot de overgrote meerderheid van de bedrijven die betrokken zijn bij de handel, zoals fabrikanten, handelaren en bedrijven die producten importeren die deze mineralen bevatten. Het regelt ook niet de regulering van buitenlandse actoren die leveren aan Europese bedrijven. Hoewel we een verplichte aanpak verwelkomen, zal deze te beperkte reikwijdte waarschijnlijk geen betekenisvolle en blijvende impact hebben op een handel die conflicten en mensenrechtenschendingen in landen als de Democratische Republiek Congo, Colombia en Zimbabwe voedt.

Het maatschappelijk middenveld roept het Europees Parlement op om de wet te versterken wanneer het midden mei stemt.

Ondanks het feit dat miljoenen euro's tin, wolfraam, tantaal en goud elk jaar de EU binnenkomen vanuit risicovolle en door conflicten getroffen gebieden, heeft de EU tot nu toe geen wetgeving ingevoerd om ervoor te zorgen dat deze mineralen op verantwoorde wijze worden gewonnen.
De stemming van vandaag in INTA volgt op een zwak wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie in maart vorig jaar. Volgens dit voorstel zou verantwoorde inkoop door importeurs van tin, tantaal, wolfraam en goud volledig optioneel zijn. Het door de Commissie voorgestelde vrijwillige zelfcertificeringsprogramma zou openstaan ​​voor ongeveer 300 tot 400 bedrijven - slechts 0.05% van de bedrijven die deze mineralen in de EU gebruiken en verhandelen, en zou vrijwel geen invloed hebben op het inkoopgedrag van bedrijven.

Investeerders, religieuze leiders en Burgermaatschappij hebben allemaal kritiek geuit op de aanpak van de Commissie en hebben de EU opgeroepen ervoor te zorgen dat bedrijven die mineralen op de EU-markt brengen, hetzij in hun ruwe vorm of als onderdeel van producten, wettelijk verplicht zijn om op verantwoorde wijze aan te kopen. Vorige maand stemde de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE) van het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid voor een dergelijk verplicht regime. De laureaat van de Sacharovprijs van dit jaar, dr. Denis Mukwege, gebruikte zijn dankwoord om het Parlement aan te sporen hetzelfde te doen.

INTA heeft niet gereageerd op deze oproepen tot effectieve wetgeving en heeft in plaats daarvan de voorkeur gegeven aan een grotendeels vrijwillige regeling die het voorstel van de Commissie op een aantal punten verder verzwakt. Volgens de INTA-regeling zullen slechts een handvol Europese smelterijen en raffinaderijen die tin, tantaal, wolfraam en goud in hun ruwe vorm in de EU importeren, wettelijk verplicht zijn om die mineralen op verantwoorde wijze aan te kopen. De regeling is geheel vrijwillig voor andere importeurs van deze grondstoffen en voor bedrijven die producten importeren of vervaardigen die deze grondstoffen bevatten.

De wet moet worden aangescherpt om verantwoorde inkoop mogelijk te maken wettelijke vereiste voor alle bedrijven die deze mineralen op de Europese markt brengen - in welke vorm dan ook. Dit zou de Europese Unie vooraan zetten bij wereldwijde inspanningen om transparantere, verantwoorde en duurzame bedrijfspraktijken te creëren. Het zou Europa ook beter in overeenstemming brengen met bestaande internationale normen voor verantwoorde inkoop en een aanvulling vormen op verplichte vereisten in de VS en in twaalf Afrikaanse landen.
De commissie belast met de aanpak van deze kwestie heeft een kritieke kans gemist. Als gevolg hiervan riskeert het Parlement nu een grote stap achteruit te zetten in pogingen om de handel in conflictmineralen het hoofd te bieden. We roepen alle parlementsleden op om te luisteren naar degenen die zich over deze dringende kwestie hebben uitgesproken en te stemmen voor een verordening die alle bedrijven die aan de Europese markt deelnemen, ertoe verplicht hun mineralen op verantwoorde en transparante wijze te betrekken - een verordening waarop Europa trots kan zijn .

De INTA-commissie is aangewezen om de reactie van het Europees Parlement op het voorstel voor conflictmineralen te leiden. Verwacht wordt dat de plenaire vergadering van het Europees Parlement half mei zal stemmen over de verordening inzake conflictmineralen. Het resultaat bepaalt het mandaat van het Parlement voor onderhandelingen met de Raad van de Europese Unie.

Contact: Valentina Pavarotti
CIDSE Media & Communicatie Officer
Pavarotti (AT) cidse.org

Joint_Response_to_INTA_Vote_2.pdf

Deel deze inhoud op sociale media