Evenement: internationale fiscale samenwerking voor duurzame ontwikkeling wereldwijd - CIDSE

Evenement: Internationale fiscale samenwerking voor duurzame ontwikkeling wereldwijd

6 mei 2015, Brussel, Vertegenwoordiging van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen bij de EU

Het evenement wordt georganiseerd door de Stichting Ontwikkeling en Vrede (sef :) met CIDSE en zal de volgende kernvragen beantwoorden:

• Waar zijn de belangrijkste lacunes in de internationale belastingrechtspraak die moeten worden verholpen op de conferentie in Addis Abeba?
• 2015 is een cruciaal jaar voor internationale samenwerking. Wat zijn de implicaties voor een effectievere internationale fiscale samenwerking?
• Welke maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat ontwikkelingslanden in de toekomst meer profiteren van internationale fiscale samenwerking?

Achtergrond

De afgelopen jaren hebben multinationale ondernemingen vaak de krantenkoppen gehaald omdat ze (legaal) misbruik maakten van verschillen in nationale wetgeving om hun belastingplicht te minimaliseren. Belastingontwijking door multinationals kost de EU-lidstaten momenteel naar schatting een biljoen euro per jaar. Deze kloof moet worden gedicht. Het BEPS-project van de OESO (grondslaguitholling en winstverschuiving) is bedoeld om landen de instrumenten te geven die ze nodig hebben om ervoor te zorgen dat de winsten van multinationals worden belast waar de economische activiteiten die de winst genereren, worden uitgevoerd. Hierdoor verschuift de focus van de belastingdienst van particulieren naar bedrijven. Multinationals met een jaaromzet van meer dan 750 miljoen euro zouden verplicht zijn om hun winsten en belastingbetalingen per land aan de nationale belastingautoriteiten te rapporteren. In oktober 2014 hebben de G20-landen en de belangrijkste financiële centra een nieuwe standaard voor automatische jaarlijkse uitwisseling van belastinginformatie goedgekeurd. Op het moment van schrijven (12 februari 2015) boeken de 20 toonaangevende geïndustrialiseerde landen en opkomende economieën vooruitgang in de richting van een internationaal belastingregime; Zo kwamen ze tijdens de bijeenkomst van de ministers van Financiën van de G20 in Istanbul overeen om de belangrijkste elementen van de internationale belastingregels eind 2015 aan de orde te stellen. Om de implementatie te ondersteunen zal tegen het einde van 2016. Het gebruik van dit instrument zou de noodzaak van langdurige onderhandelingen vermijden om de ongeveer 3,000 bilaterale belastingverdragen wereldwijd te actualiseren.

In hun communiqué na de bijeenkomst in Istanboel hebben de G20-landen de ontwikkelingslanden uitgenodigd deel te nemen aan het actieplan. De ontwikkelingslanden zijn er nog niet bij betrokken omdat ze niet over de bureaucratische en technische infrastructuur beschikken die nodig is om de gegevensuitwisseling te ondersteunen. Ontwikkelingslanden over de hele wereld pleiten daarom voor een stapsgewijze oplossing. Opties zullen worden besproken tijdens de derde internationale conferentie over ontwikkelingsfinanciering in Addis Abeba in juli 2015.

Tijdens hun Policy Lunch in Brussel willen de Development and Peace Foundation (sef :) en haar samenwerkende partner CIDSE graag met experts bespreken hoe de EU zich op de top kan en zal positioneren met het oog op meer fiscale rechtvaardigheid, met name voor de ontwikkeling van landen. Belangrijke vragen zijn of de OESO het belangrijkste forum moet blijven voor discussie over internationale samenwerking op belastinggebied, welke rol de G20 moet spelen en of de Verenigde Naties een geschikter kader zouden zijn, gebaseerd op een nieuw opgerichte intergouvernementele belastinginstantie.

Deze laatste benadering wordt niet alleen bepleit door verschillende niet-gouvernementele organisaties, maar ook door secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties in zijn syntheseverslag over de Post-2015-agenda.

Zie bijgevoegd een gedetailleerd programma en het registratieformulier. De deadline voor registratie is 29 april 2015.

Registration_form_6_May.pdf
Programme_policy_Lunch_6_May.pdf

Deel deze inhoud op sociale media