Halverwege COP21: onderhandelingen in juni om de deal van Parijs vorm te geven - CIDSE
greens_climate

Halverwege COP21: onderhandelingen in juni om de deal in Parijs vorm te geven

greens_climate

UNFCCC-conferentie in Bonn biedt de mogelijkheid om het podium te zetten voor COP21 

Met nog zes maanden te gaan tot de COP21 in Parijs later dit jaar, komen van 190 tot 1 juni meer dan 11 landen samen in Bonn, Duitsland. Tijdens deze sessie wordt van de onderhandelaars verwacht dat ze de huidige onderhandelingstekst, die ongeveer 90 pagina's telt, verminderen door duplicatie te verwijderen, nieuwe ideeën uit te werken en onderscheid te maken tussen elementen die de overeenkomst zullen vormen en andere die tot of na Parijs geparkeerd zouden kunnen worden. Bonn biedt ook een belangrijk moment voor ontwikkelingslanden. Op deze conferentie zullen ze druk moeten blijven uitoefenen op de ontwikkelde landen om ervoor te zorgen dat het uitkomstdocument een overeenkomst bevat om adequate ondersteuning te bieden om de toenemende gevolgen van klimaatverandering te beheersen. Een van de belangrijkste drijfveren voor het openen van de onderhandelingen is zeker klimaatfinanciering; dit is nodig om landen in staat te stellen de transitie naar een koolstofarm pad uit te voeren. Daarnaast is het van essentieel belang dat klimaatfinanciering, met name in de vorm van publieke middelen, wordt gegarandeerd om aanpassing mogelijk te maken in de meest kwetsbare regio's die door klimaatverandering worden getroffen. Een ander belangrijk kenmerk dat in Bonn aan de orde zal komen, is "differentiatie": dit is het idee dat elk land zijn rol in klimaatactie moet spelen, maar dat er verschillende verantwoordelijkheden nodig zullen zijn, met name bij de toezegging om de fossiele brandstoffen geleidelijk af te bouwen.

CIDSE zal aanwezig zijn in Bonn met leden van CAFOD, CCFD-Terre Solidaire, Development & Peace, Misereor, SCIAF en Trócaire. Op 1 juni organiseert CIDSE samen met CCFD-Terre Solidaire, Misereor en andere ngo's een side-event over zaken die verband houden met landbouw en voedselzekerheid. Dit evenement heeft de titel: "Laten we niet teruggaan! Voedsel- en voedingszekerheid moet centraal staan ​​in klimaatactie en onderhandelingen"En zal ingaan op het idee van klimaatslimme landbouw met CIDSE die een nieuwe bijgewerkte briefing presenteert over de ontwikkelingen van de Global Alliance getiteld"Climate-Smart Revolution of… een nieuw tijdperk van green-washing?“. Een tweede nevenevenement zal plaatsvinden op 11 juni, waar CIDSE en zijn leden de “Katholiek perspectief op klimaatverandering en verwachtingen van de Overeenkomst van Parijs“; een toekomstgerichte discussie die gericht zal zijn op de komende pauselijke encycliek over menselijke ecologie.

Ondertussen werd in het afgelopen weekend de eerste Wereldwijde Actiedag georganiseerd door internationale maatschappelijke organisaties. Op deze dag duizenden activisten gingen de straat op om oplossingen te zoeken voor 's werelds grootste problemen - klimaatverandering, armoede en ongelijkheid.

Een fundament van billijkheid en ambitie is daarom cruciaal voor een succesvol resultaat, niet alleen tijdens deze sessie in Bonn, maar vooral in Parijs als we een wettelijk bindende overeenkomst willen bereiken die de wereld ver onder de 2C temperatuurstijging houdt.

Contactpersoon: Giulia Bondi, Junior Officer- Climate Justice (bondi (at) cidse.org).

 

EN-Flyer side event Bonn 11 juni 2015

Deel deze inhoud op sociale media