Waarom Addis Ababa belangrijk is - CIDSE

Waarom Addis Ababa ertoe doet

Waarom Addis Ababa belangrijk is, CIDSE-aanbevelingen voor de derde VN-conferentie over internationale financiering voor ontwikkeling, maart 2015 (beschikbaar in EN - FR)

CIDSE streeft naar de succesvolle afloop van de derde VN-conferentie over financiering voor ontwikkeling (Addis Ababa, 13-16 juli 2015) en streeft ernaar de geest van partnerschap te herwinnen die wordt opgeroepen door de in 2002 overeengekomen consensus van Monterrey. De structuur van dit artikel is gebaseerd op de zes belangrijkste hoofdstukken van de Consensus van Monterrey. Naast onze pleidooi voor het handhaven van dezelfde structuur voor het Outcome Document van de Addis-conferentie, is CIDSE het eens met de algemeen erkende noodzaak om verdere vooruitgang te boeken bij de integratie van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling in de financieringsbronnen die in Monterrey worden behandeld.
Om een ​​dringende behoefte aan multilateralisme weer op te bouwen, zal de overeenkomst in Addis Abeba internationale samenwerking moeten aantonen die holistisch is en gebouwd op internationale solidariteit in plaats van liefdadigheid. Het zal alle drie dimensies van duurzame ontwikkeling in gelijke mate moeten handhaven: milieu, sociaal en economisch en mensen en niet markten centraal stellen.

Contactpersoon: Jean Letitia Saldanha, CIDSE Senior beleidsadviseur (saldanha (at) cidse.org).

NL-Waarom Addis Ababa ertoe doet
FR-Les enjeux d'Addis Abeba

Deel deze inhoud op sociale media