Briefingnota van het UN Business & Human Rights Framework - CIDSE

Kadernota van het VN-bedrijfsleven en mensenrechten

Tijd om constructieve discussies te openen voor het ontwikkelen van een internationaal juridisch bindend instrument, CIDSE Briefing Note, juli 2015 (beschikbaar in EN - ES - FR)

Tijdens de 2014-zitting van de VN-Mensenrechtenraad in juni zijn resoluties aangenomen tot oprichting van een nieuwe intergouvernementele werkgroep (IGWG) om te beginnen met de uitwerking van een internationaal juridisch bindend instrument voor het bedrijfsleven en de mensenrechten. De eerste sessie van de IGWG zal plaatsvinden op 6-9 juli 2015 in Genève. Het is nu tijd om in de IGWG constructieve discussies aan te gaan over de ontwikkeling van een internationaal juridisch bindend instrument dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het effectief stoppen van het voorkomen van mensenrechtenschendingen door bedrijven in het veld.

Contact:  

Stefan Reinhold
Advocacy Assistant (Private Sector, Conflict Minerals, EU LA Advocacy)
Reinhold (at) cidse.org

CIDSE _-_ Cadre_ONU_Entreprises_et_DH_Discussions_constructives_Julliet_2015.pdf
CIDSE _-_ Marco_ONU_Empresas_y_DH_Discusiones_constructivas_Julio_2015.pdf
CIDSE_Y_BHR_Framework_Constructive_discussions_July_2015.pdf

Deel deze inhoud op sociale media