Persbericht: "Change for the Planet - Care for the People" - een nieuwe CIDSE-campagne voor duurzame levensstijl die vandaag is gelanceerd - CIDSE

Persbericht: "Change for the Planet - Care for the People" - een nieuwe CIDSE-campagne voor duurzame levensstijl die vandaag is gelanceerd

CIDSE-persbericht, 1 juli 2015: "Change for the Planet - Care for the People" - een nieuwe CIDSE-campagne voor duurzame levensstijl die vandaag is gelanceerd

Volg ons op Facebook en Twitter: @ChangeandCare #change4planet

CIDSE, de internationale alliantie van 17 katholieke ontwikkelingsorganisaties uit Europa en Noord-Amerika, lanceert vandaag (1 juli 2015) een driejarige (2015-2017) campagne over duurzame levensstijlen: "Change for the Planet - Care for the People."

“CIDSE en zijn leden vragen om beleidswijzigingen en duurzame levensstijlkeuzes. Wij geloven dat collectieve en individuele veranderingen cruciaal zijn om te reageren op de urgentie waarmee we worden geconfronteerd door klimaatverandering, aantasting van het milieu en de consequenties die ze hebben voor het leven van mensen. ”Zei Bernd Nilles, secretaris-generaal van CIDSE.

De campagne koppelt katholiek ontwikkelingswerk voor sociale rechtvaardigheid aan de bevordering van duurzaam leven. De wereldwijde overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen brengt mens en planeet in gevaar, en degenen die het meest lijden zijn kwetsbare gemeenschappen en de armen. Bovendien worden ethische normen die in de productiefase en in de gehele toeleveringsketen over het hoofd worden gezien, tot een situatie geleid die tolerant is en tot verdere mensenrechtenschendingen leidt. Mensen willen vaak eerlijke en duurzame producten consumeren, maar politiek en markten voldoen niet aan deze eis, door winst boven het belang van mensen te stellen.

Paus Franciscus 'Encycliek Laudato si', verklaart: "Elke poging om onze wereld te beschermen en te verbeteren brengt diepgaande veranderingen in levensstijlen, modellen van productie en consumptie en de gevestigde machtsstructuren die tegenwoordig samenlevingen regeren met zich mee". Deze campagne wil bijdragen aan deze veranderingen. Zoals paus Franciscus bevestigt, zijn we ervan overtuigd dat "een verandering in levensstijl een gezonde druk zou kunnen uitoefenen op degenen die politieke, economische en sociale macht hebben".

"Change for the Planet - Care for the People" roept daarom op tot een radicale verandering in de levensstijl van mensen om eenvoudig te leven en andere en bewustere keuzes te maken. Deze campagne zal zich de komende drie jaar concentreren op energie- en voedselconsumptie, door op te roepen tot beter beleid en door iedereen ertoe aan te zetten zijn steentje bij te dragen. Door middel van social media activiteiten, workshops en evenementen zullen we mensen uitnodigen om een ​​verschil te maken door middel van hun dagelijkse keuzes, en op deze manier bij te dragen aan het bouwen van een betere wereld: verlaag de hoeveelheid energie die je gebruikt, koop lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel, plaats prioriteit over het openbaar vervoer nemen en minder vlees eten, zijn voorbeelden van dagelijkse praktijken die tellen. Er bestaan ​​al verschillende succesvolle modellen van duurzaam leven over de hele wereld, en onze campagne zal ook een platform zijn waarop ze kunnen resoneren en door andere mensen kunnen worden uitgeprobeerd. De campagne zal mensen verder verbinden en de katholieke beweging mobiliseren.

In 2015 kijken we vooral naar de VN-klimaattop in Parijs - COP21 (30 november - 12 december) als de belangrijkste politieke kans om te pleiten voor een eerlijke wereldwijde deal voor mens en milieu. Centraal hierbij staat de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen en de geleidelijke invoering van 100% duurzame energiebronnen met toegang tot duurzame energie voor iedereen. We willen de kracht van mensen laten zien om de verandering teweeg te brengen waar we om vragen en welke beleidsmakers niet leveren. We voegen ons bij onze stem met de stemmen van duizenden mensen die zich voor en tijdens COP21 in Parijs en over de hele wereld zullen mobiliseren en vragen om nieuwe modellen van welzijn en ontwikkeling om verdere klimaatverandering te voorkomen en gerechtigheid te bevorderen.

Volg "Verandering voor de planeet - Zorg voor de mensen" op Facebook en Twitter: @ChangeandCare #change4planet

 

Noot voor de redactie
CIDSE is een internationale alliantie van katholieke ontwikkelingsbureaus die samenwerken voor wereldwijde gerechtigheid. Onze 17-lidorganisaties uit Europa en Noord-Amerika komen samen onder de paraplu van CIDSE om armoede en ongelijkheid te bestrijden. We dagen regeringen, bedrijven, kerken en internationale organisaties uit om beleid en gedragingen aan te nemen die de mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling bevorderen. Dit zijn belangrijke elementen van onze missie, die we proberen te bereiken via gezamenlijke pleitbezorging, campagnes en ontwikkelingssamenwerking. Wij werken met mensen van alle religies en niemand.
https://www.cidse.org/who-we-are.html
www.cidse.org

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:

Chiara Martinelli
Campagnecoördinator
Martinelli (at) cidse.org

Valentina Pavarotti
Communicatiemedewerker
pavarotti (at) cidse.org

 

Joint_Action_launch_press_release_01_July_2015.pdf

Deel deze inhoud op sociale media