De CIDSE-conferentie "People and Planet First: the Imperative to Change Course" riep op tot dringende klimaatactie en grotere transformatie in economieën en levensstijlen. - CIDSE

De CIDSE-conferentie "People and Planet First: the Imperative to Change Course" riep op tot dringende klimaatactie en een grotere transformatie in economieën en levensstijlen.

De conferentie "People and Planet First: the Imperative to Change Course", georganiseerd door CIDSE en de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede in de nasleep van Paus Franciscus 'encycliek Laudato Si, eindigde vrijdag 3 juli in Rome.

Het evenement bracht 200-kerk, het maatschappelijk middenveld en politieke vertegenwoordigers van alle continenten en 45-verschillende landen samen, waarbij sprekers op hoog niveau betrokken waren, zoals kardinaal Pietro Parolin (staatssecretaris van de Heilige Stoel), Naomi Klein, Mary Robinson (speciale VN-gezant voor klimaatverandering), en Enele Sopoaga (premier van Tuvalu) onder anderen. "Deze tweedaagse conferentie was een unieke ruimte voor discussies, waarin werelden die gewoonlijk onafhankelijk opereren elkaar ontmoetten, reflecties uitwisselden en gebruik maakten van zo'n uitzonderlijke ruimte voor dialoog", zei Bernd Nilles, CIDSE secretaris-generaal.

Persconferentie 2 klein

Foto: persconferentie, 1 juli 2015, perskamer van de Heilige Stoel. Sprekers: Prof. Ottmar Edehofer, Naomi Klein, Flaminia Giovanelli, Bernd Nilles. Moderator: Vader Federico Lombardi

Op een persconferentie voorafgaand aan de conferentie Naomi Klein en Bernd Nilles benadrukte het belang van het bouwen van ongebruikelijke allianties om de klimaatverandering aan te pakken, die een van de grootste uitdagingen voor de mensheid is geworden. Naomi Klein zei dat de klimaatbeweging niet de kracht heeft om fossielenlobby alleen aan te pakken en dat we nieuwe allianties nodig hebben. In het licht van de encycliek Laudato si riep de CIDSE-conferentie "People and Planet first: the Imperative to Change Course" op tot dringende klimaatactie en benadrukte dat het overwinnen van klimaatverandering ook een grotere sociale, ecologische en economische overgang vereist met nieuwe regels voor de economie. Dit omvat het beëindigen van het tijdperk van fossiele brandstoffen tegen 2050 en het veranderen van levensstijl om duurzaamheid te respecteren en de noodzaak om het totale materiaalverbruik vandaag de dag te beperken in overeenstemming met de planetaire grenzen.

Heinz en Turkson klein

Foto: Heinz Hoedl en kardinaal Peter Turkson

Kardinaal Turkson zei: “Tegenover ons leiderschap is de dringende noodzaak om beleid te ontwikkelen zodat in de komende jaren de uitstoot van kooldioxide en andere zeer vervuilende gassen drastisch kan worden verminderd. Het gebruik van zeer vervuilende fossiele brandstoffen - vooral steenkool, maar ook olie en, in mindere mate, gas - moet geleidelijk en zonder uitstel worden vervangen door intelligente en wijdverbreide toegang tot en gebruik van hernieuwbare energiebronnen, waardoor deze energietransitie wordt vergemakkelijkt ... het grootste obstakel voor de 'noodzaak om van koers te veranderen' is niet economisch, wetenschappelijk of zelfs technologisch, maar zit eerder in onze geest en ons hart. Dezelfde mentaliteit die het nemen van radicale beslissingen om de trend van opwarming van de aarde te keren in de weg staat, staat ook in de weg om het doel van armoedebestrijding te bereiken. "

De conferentie werd geopend door CIDSE president Heinz Hoedl die benadrukte dat: “De ecologische crisis onthult het systemische falen van een politieke en economische orde aangedreven door gevestigde belangen en gebaseerd op het primaat van de markt en winst, die er niet in is geslaagd om de mens en het algemeen welzijn centraal te stellen in de economie. We moeten een einde maken aan het huidige groei- en ontwikkelingsparadigma van ongelijke economische, sociale en politieke systemen, ongelijke verdeling en toegang tot hulpbronnen zoals water en land, wat leidt tot mensenrechtenschendingen, milieu- en sociale degradatie en conflicten. "

16 kleine

Foto: Panel “klimaatverandering of veranderende structuren van onrecht? Sprekers: Naomi Klein, Moema de Miranda, Sr. Cecile de Renouard. Moderator: Lorna Gold

Naomi Klein, die voor de eerste keer deelnam aan een conferentie in het Vaticaan, toonde grote steun voor de begeleiding die de encycliek geeft en verklaarde: “Lees de eigenlijke encycliek - niet de samenvattingen, het hele ding. Lees het en laat het in uw hart komen. " Volgens Klein is er een nieuwe klimaatbeweging in opkomst: "Een beweging gebaseerd op de wetenschap dat als we geen op hol geslagen klimaatverandering willen, we systeemverandering nodig hebben." Sr. Renouard benadrukte het belang van het verminderen van ongelijkheden door "een concept van een relationeel algemeen belang te bevorderen, in tegenstelling tot gemeenschappelijke relationele problemen die rampen veroorzaken voor mensen en ecosystemen." Dit kan ons ook helpen om "wereldwijde toeleverings- en productieketens te analyseren, om de waarde van directe en indirecte relaties, bijvoorbeeld tussen de eindverbruiker en de kleine producent, ter ondersteuning van lokale initiatieven en internationale solidariteit. ”“ We hebben het hier over een diepe transformatie. In plaats van de omvang van de collectieve cake te vergroten en te kijken hoe de aandelen worden verdeeld, moeten we eerst kijken hoe deze wordt gemaakt om ervoor te zorgen dat de ingrediënten van de cake ons niet vergiftigen. "

Kardinaal paroline herinnerde aan het belang van de encycliek Laudato Si 'in 2015, een jaar waarin drie belangrijke conferenties van de Verenigde Naties zullen plaatsvinden: de "Derde Internationale Conferentie over Financiering voor Ontwikkeling" in juli, de "Top van de Verenigde Naties om de Post-2015 Ontwikkelingsagenda aan te nemen ”In september en de“ Eenentwintigste zitting van de Conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering ”(“ COP21 ”) aan het eind van het jaar in Parijs. Hij verwacht dat “de encycliek een zekere impact zal hebben op deze gebeurtenissen, maar de breedte en diepte ervan gaan in de tijd veel verder dan zijn context ... Meer dan eens heb ik de gelegenheid gehad om te benadrukken hoe de technologische en operationele basis voor het bevorderen van dergelijke vooruitgang al beschikbaar is of binnen ons bereik. We moeten deze geweldige kans aangrijpen, gezien het werkelijke menselijke vermogen om een ​​oprechte en behoorlijk deugdzame koers te ondernemen en verder te gaan, een koers die de bodem van economische en technologische innovatie bevloeit en drie onderling samenhangende doelstellingen nastreeft: (1) de menselijke waardigheid helpen bloeien; (2) armoede helpen uitroeien; en (3) om milieuverval tegen te gaan. "

Kardinaal Parolin klein

Foto: Kardinaal Parolin na het houden van zijn toespraak met Bernd Nilles en bisschoppen Portella, Stenger en Lalanne

De Minister-president van Tuvalu, afkomstig uit een klimaatgevoelige eilandstaat, riep alle belanghebbenden op om de urgentie om op te treden te respecteren. "De olifant is eigenlijk een walvis in de lagune - en de kleine vissen moeten heel voorzichtig zijn!" We hebben de moed van iedereen nodig "om ervoor te zorgen dat COP21 succesvol zal zijn". Bovendien zou Tuvalu - hoe klein ook - graag een voorbeeld willen zijn door tegen 100 2020% hernieuwbare energie te realiseren.

Tuvalu premier

Foto: Enele Sopoaga

Mary Robinson, voormalig president van Ierland en momenteel de speciale gezant van de Verenigde Naties voor klimaatverandering, herinnerde eraan dat: "Klimaatactie een voorwaarde is voor welvaart op lange termijn" en dat "we de klimaatcrisis niet zullen oplossen of een nieuwe weg zullen inslaan naar duurzame ontwikkeling als we de 50% van de wereldbevolking die vrouwen is niet volledig betrekken ”. Mary Robinson herinnerde er ook aan dat vrouwen onevenredig worden getroffen door klimaatverandering en dat ze als onderdeel van de oplossing in de strijd tegen klimaatverandering moeten worden beschouwd. Robinson benadrukte verder dat klimaatverandering een onrecht is en herinnerde aan de woorden van Paus Franciscus die zeiden dat "onrecht niet onoverwinnelijk is".

Pa Ousman Jarju, Eiste de Gambiaanse minister van Milieu de premier van Tuvalu: "Lenen aan de encycliek van paus Franciscus, omdat de armsten in de wereld worden geconfronteerd met de ergste gevolgen van klimaatverandering, is het inderdaad tijd om een ​​ethiek van internationale betrekkingen te overwegen." Mary Robinson 2 klein

Foto: Mary Robinson

Hij legde uit dat in de internationale onderhandelingen over klimaatverandering de minst ontwikkelde landen (MOL) samenwerken als een groep om de bijna 1 miljard mensen te vertegenwoordigen voor wie bestrijding van klimaatverandering een kwestie van overleven is. Het blijven speciale gevallen, gezien hun unieke en bijzondere kwetsbaarheid voor de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Al met een broeikaseffect van minder dan een graad ervaren we frequentere en intensere stormen, droogte, extreme weersomstandigheden, versnelde zeespiegelstijging en andere levensbedreigende effecten. De overeenkomst van Parijs, zei Pa Ousman Jarju, moet een voortdurende toezegging van de ontwikkelde landenpartijen bevatten om het voortouw te nemen bij het opschalen van de levering van voldoende, voorspelbare, nieuwe en aanvullende financiële middelen, een evenwichtige verdeling tussen aanpassing en beperking, en kansen. Volgens de Gambiaanse minister moet de doorbraak in Parijs een duidelijk signaal afgeven dat de wereldgemeenschap de behoefte erkent en bereid is de paradigmaverschuiving te versnellen in de manier waarop deze op de uitdaging van de klimaatverandering reageert en de kansen grijpt die de uitdaging biedt. Mohamed ElFarnawany Directeur Strategisch Management en Executive Direction bij IRENA benadrukte de noodzaak om over te schakelen op hernieuwbare energie door te zeggen: “Ons huidige energiesysteem is niet duurzaam en onverantwoordelijk. We moeten overstappen op duurzame energie, we hebben een morele zaak, ondersteund door een business case, nu moeten we het energiesysteem diversifiëren, decentraliseren en democratiseren en subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen ”.

Kardinaal Turkson sloot de conferentie en benadrukte de noodzaak om samen te blijven werken, om de ideeën die op deze conferentie werden gegenereerd, over te nemen, inclusief de nadruk te leggen op de rol van vrouwen. Verder kondigde hij aankomende Holy See-initiatieven aan om met de encycliek samen te werken, inclusief het Jubileumjaar van barmhartigheid 2016. Bernard Pinaud (CCFD / CIDSE), voegde een oproep toe om wereldwijd te mobiliseren voor COP21 in Parijs, waar regeringen een ambitieuze overeenkomst moeten sluiten en waar buiten de onderhandelingen het maatschappelijk middenveld en de mensen samen zullen komen om een ​​toekomst te beginnen die ons gemeenschappelijke thuis respecteert.

avondmis

Foto: Heilige Avondmis in de geest van Laudato Si ', met kardinaal turkson in het Parco del Pineto, 2 juli 2015

Klik hier om meer foto's van de conferentie te zien.

Klik hier om meer foto's van de persconferentie te zien.

 

 

Deel deze inhoud op sociale media