Viering van de consensus van het maatschappelijk middenveld in Addis Abeba - CIDSE
Blog
Fotocredit: Teresa Marshall, Global Alliance for Tax Justice

Viering van de consensus van het maatschappelijk middenveld van Addis Ababa

Fotocredit: Teresa Marshall, Global Alliance for Tax Justice

CIDSE Senior beleidsmedewerker Jean Letitia Saldanha denkt na over haar aankomst in Addis Ababa voor het Civil Society Forum en de derde internationale conferentie voor ontwikkeling van de VN

Aangekomen op Bole Airport op vrijdagochtend voelde het alsof ik aankwam bij een reünie van oude vrienden. Vanuit Noord, Zuid, Oost en West stroomden collega's uit het maatschappelijk middenveld de aankomsthal binnen en begroetten elkaar. Sommigen had ik meer dan zes jaar niet gezien. Dat was de laatste keer dat we bij elkaar kwamen om te pleiten voor de follow-upconferentie van de Financiering voor Ontwikkeling-conferentie in Doha in 2008. Ondanks het feit dat we in de loop der jaren in contact zijn geweest via e-mail, skype of teleconferentie, is het zien van een vertrouwd gezicht altijd hartverwarmend.

We kwamen allemaal om het Civil Society Forum on Financiering voor Ontwikkeling bij te wonen. Onze intentie: om onze strategie op te stellen en overeenstemming te bereiken over onze gemeenschappelijke boodschap aan de derde internationale conferentie over ontwikkelingsfinanciering, 13-16 juli 2015.

Het forum kwam na een intensieve voorbereidingsperiode, zowel logistiek als inhoudelijk. Ondanks alle hindernissen die we tegenkwamen bij het organiseren ervan, veranderde de vergadering in een opwindende ruimte om te delen, te strategiseren, uit te dagen en uit te dagen. De algemene toon op het Forum was duidelijk: we zijn ontmoedigd door het gebrek aan ambitie die onze regeringen tonen in de onderhandelingen over de conferentie. Wat er nu op tafel ligt, is nog minder dan normaal, het loopt terug op overeenkomsten die de internationale gemeenschap heeft gesloten in Doha in 2008 en in Monterrey in 2002.

Toch waren we ervan overtuigd dat er nog hoop was. De hele wereld keek uit naar de Addis Ababa-conferentie om het maximale niveau van multilateralisme weer te geven dat nodig zou zijn om een ​​globaal akkoord te ondersteunen over het Post-kader en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in september en het Klimaatveranderingsakkoord in december. We waren ervan overtuigd dat we samen op regeringen druk konden uitoefenen om van een slecht ontwerp een positiever resultaat te maken.

Twee dagen in de conferentie en met nog twee dagen te gaan zijn de onderhandelingen nauwelijks begonnen. Het is onduidelijk of de ambities die zijn weergegeven in de verklaring (bijgevoegd) die we hebben aangenomen op het CSO-forum, zullen worden weerspiegeld in het definitieve einddocument. Zullen degenen die zich in Addis hebben verzameld om overeenstemming te bereiken over de Addis Ababa-actieagenda in staat zijn om samen te komen in een echte geest van multilateralisme? Of zal de conferentie eindigen met een overeenkomst die nauwelijks de kleinste gemene deler in ambitie weerspiegelt? Samen met collega's uit het maatschappelijk middenveld is CIDSE ervan overtuigd dat regeringen nog steeds de moed en visie kunnen aannemen om ten minste één duidelijk resultaat van de conferentie te realiseren: een intergouvernementeel belastingorgaan met universeel lidmaatschap onder auspiciën van de VN.

 

CSO bij FFD

 

Jean Saldanha, Senior beleidsadviseur: saldanha (at) cidse.org

 

 

 

Addis_Ababa_CSO_FfD_Forum_Declaration _-_ 12_July_2015.pdf

Deel deze inhoud op sociale media