Kerken en mijnbouw in Latijns-Amerika - CIDSE

Kerken en mijnbouw in Latijns-Amerika

Een video van verontwaardiging en hoop: CIDSE is verheugd de lancering aan te kondigen van de documentaire "Churches and Mining in Latin America", door onze partner Iglesias y Minería.

https://youtu.be/Ipcdw8vsInw

Open pit megamines, ontbossing, uitzetting van gezinnen en hele gemeenschappen. Inheemse volkeren en traditionele gemeenschappen bedreigd door diegenen die geïnteresseerd zijn in het ontginnen van hun territoria. Vervuiling van het water, het land en de lucht.

Mijnbouw transportkanalen beïnvloeden honderden gemeenschappen langs de pijpleidingen of spoorwegen die de overgrote meerderheid van onze mineralen exporteren.

Conflicten en protesten, illegale surveillance en criminalisering van leiders. Dood en vervolging van mensen, gezinnen en hele gemeenschappen.

Ondanks dit alles blijft de mijnbouw in Latijns-Amerika toenemen. Nationale regeringen die verbonden zijn met de belangen van grote ondernemingen hebben bewezen samen te werken met de multinationale mijnbouwbedrijven - ze stellen de inlichtingensystemen en veiligheidstroepen van het land ten dienste en ontspannende wetgeving om de uitbreiding van deze projecten te vergemakkelijken.

Een aantal getroffen gemeenschappen wordt ondersteund, geadviseerd en verdedigd door de kerken, die moedige posities hebben ingenomen in verschillende contexten. Onlangs hebben ze deze schendingen kunnen aan de kaak stellen tijdens een hoorzitting voor de Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens. Christelijke leiders in Latijns-Amerika komen samen om alternatieven te zoeken voor de agressie van de mijnbouw.

'Kerken en mijnen' is een roep om overleven, weerstand en hoop; de roep van de gemeenschappen, de roep van het leven die zich niet zal laten ontwortelen.
-
Churches and Mining is een oecumenische groep leken en religieuze vrouwen en mannen, toegewijd aan het verdedigen van gemeenschappen die getroffen zijn door mijnbouw in de verschillende landen van het continent. Sinds 2013 heeft de groep getroffen gemeenschappen bij elkaar gebracht, met de hiërarchie van de kerken die hen willen en kunnen ondersteunen, en met internationale mensenrechteninstellingen.

iglesiasymineria@gmail.com

Documentary_launch__English.docx
lancamento_filme_IyM _-_ Alemao.docx
lancamento_filme_IyM _-_ portugues.docx

Deel deze inhoud op sociale media