Persbericht: de anti-climax-actieagenda van Addis Ababa - CIDSE
Persbericht

Persbericht: De anti-climactische Addis Ababa-actieagenda

De Addis Ababa-actieagenda, die gisteravond is overeengekomen, laat maatschappelijke organisaties enigszins achter zich en wordt door velen gezien als een stap terug in de financiering van ontwikkeling. 

Toen afgelopen maandag de derde internationale conferentie voor financiën voor ontwikkeling van de VN (FFD3) in Addis Abeba begon, was de agenda nog niet afgerond en kwamen een aantal ontwikkelingslanden en maatschappelijke organisaties met hoge hoopt op een intergouvernementeel belastingorgaan. Tijdens de redactionele sessies in New York voorafgaand aan FFD3 zijn een aantal compromissen gesloten die de eerste versie van de Addis-agenda hebben verzwakt. Desondanks bleven de discussies over het intergouvernementele belastingorgaan open, een laatste punt op de agenda dat mogelijk tot een zinvol document had geleid. Het uitkomstendocument getiteld de Addis Ababa-actieagenda (AAAA) is gisteren overeengekomen en heeft om een ​​aantal redenen tot teleurstelling bij het maatschappelijk middenveld geleid.

Allereerst de vorming van een intergouvernementeel belastingorgaan werd van de agenda geschrapt. Hoewel een verhoogd bewustzijn rond deze kwestie positief is, zal de verwijdering ervan uit het uitkomstdocument het mogelijk maken dat internationaal belastingbeleid het domein van de machtigste landen blijft. Jean Saldanha, CIDSE Senior Beleidsadviseur, verklaarde dat “er een zorgwekkend gebrek aan een behoorlijk proces was rond deze kwestie; de onderhandelingen zijn nooit begonnen omdat het document werd besproken in "informele" bilaterale en trilaterale vergaderingen achter gesloten deuren ". Als gevolg hiervan werden veel ontwikkelingslanden, ondanks hun aanvankelijk sterke positie, onder druk gezet om afstand te doen van hun positie.

Betreffende het belastingorgaan Lorna Gold van Trócaire, de Ierse ledenorganisatie van CIDSE, zei: “de meer dan aanwezige 500 maatschappelijke groeperingen hebben ernstige teleurstelling geuit over de weigering van rijke landen om dit historische moment te grijpen om een ​​wereldwijd belastingorgaan op te richten ernstige problemen rond belastingontwijking en -ontduiking. Zonder belastingkwesties aan te pakken, is het onmogelijk om te zien hoe armere landen zich kunnen ontwikkelen. ”

Ten tweede, de De Addis Ababa-actieagenda boekt geen vooruitgang ten opzichte van de vorige toezeggingen voor Finance for Development en kan in feite worden beschouwd als een regressie over een aantal kwesties. Deze kwesties omvatten; de verzwakking van de inzet voor beleidsruimte, het gebrek aan vermelding van de bestrijding van ongelijkheid binnen en tussen landen, een verzwakking van de taal over progressieve belastingstelsels, het gebrek aan inzet voor transparantie over illegale financiële stromen, de toegenomen aandacht voor publiek-private samenwerking (en een gebrek aan voorzichtigheid daarin), en de verminderde erkenning van kapitaalcontroles als onderdeel van de toolkit van ontwikkelingslanden om onder andere financiële crises het hoofd te bieden. Al met al is de AAAA in het algemeen een zwakkere inzet voor ontwikkelingsfinanciering dan eerdere documenten.

Een veelbelovend element is het vervolgproces naar FFD3 aangezien het zal bepalen of de toezeggingen inzake uitvoeringsmiddelen voor het nieuwe kader voor duurzame ontwikkeling worden uitgevoerd, en ten tweede of er een voortdurende internationale ruimte voor discussie en onderhandeling zal zijn om obstakels voor de financiering van ontwikkeling te overwinnen. AAAA stelt dat leden "toegewijd zijn om de follow-up en herziening van de resultaten van de financiering voor ontwikkeling te bespreken". AAAA komt dus niet in de plaats van de toezeggingen van de vorige conferenties voor Finance for Development, maar de resultaten van Monterrey, Doha en Addis Ababa moeten als een geheel worden beschouwd dat in het gecreëerde follow-upproces wordt opgevolgd. Beleid en belangenbehartiging met betrekking tot de follow-up is een prioriteit voor CIDSE geweest; een van de resultaten daarvan is a opmerking over het belang van de follow-up van de FFD.

Een responsverklaring, ondersteund door CIDSE, is gepresenteerd door het maatschappelijk middenveld Organisaties die een aantal zorgen schetsen over het uitkomstdocument. Het document is beschikbaar hier en geeft een antwoord op basis van de oorspronkelijke Verklaring van het maatschappelijk middenveld hier.

Kontakte:
Jean Saldanha (saldanha (at) cidse.org) / Leila Arnold (arnold (at) cidse.org)

Zie voor meer informatie over de activiteiten van CIDSE ten aanzien van de UN Third International Finance for Development Conferece hier

 

CIDSE_Addis_Closing_Press-Release_20150717.pdf

Deel deze inhoud op sociale media