Openbare oproep aan wereldleiders ter gelegenheid van de VN-top over duurzame ontwikkeling - CIDSE

Openbare oproep aan wereldleiders ter gelegenheid van de VN-top over duurzame ontwikkeling

Wij, wereldburgers, verenigen ons in een gemeenschappelijke oproep aan alle regeringen van de wereld die in New York bijeenkomen 25-27 September 2015 voor de Top van de Verenigde Naties om nieuwe universele doelen voor duurzame ontwikkeling aan te nemen, slechts 70 dagen voor de kritische eenentwintigste Conferentie van Partijen van het Raamverdrag van de VN over klimaatverandering in Parijs.

We zijn het allemaal eens:

We kunnen dicht de opvallende kloof tussen de weinigen die bijna de helft van de wereldrijkdom bezitten en de rest.

We kunnen zorgen voor volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

We kunnen zorgen voor het recht op voedsel voor miljarden mensen, met name kleine producenten die het grootste deel van het voedsel in de wereld produceren, maar wiens recht op voedsel het diepst wordt geschonden.

We kunnen houd de wereldwijde temperatuurstijging onder 1.5 graden Celsius.

We kunnen ervoor zorgen dat de armsten en meest kwetsbaren worden beschermd en ondersteund in hun strijd om zich aan te passen aan klimaatverandering en een rechtvaardiger en rechtvaardiger mondiale samenleving te realiseren.

We kunnen een einde maken aan onze uitbuitingsrelatie met de aarde en de onbeperkte winning van natuurlijke hulpbronnen.

We kunnen transformeer de cultuur van overheersing, consumptie en extractivisme in een cultuur van toereikendheid, zorgzaamheid en solidariteit.

We kunnen zorgen voor een rechtvaardige overgang naar economieën waar fatsoenlijk werk voor iedereen is gegarandeerd en zorgwerk wordt gewaardeerd.

We kunnen creëer een wereld waar vrouwen en mannen kunnen leven, denken, zich kunnen uiten en bewegen in vrijheid en vrede.

In de geschiedenis heeft de internationale gemeenschap vaak bewezen dat ze verdeeldheid kan overwinnen door gezamenlijk te reageren op belangrijke bedreigingen en een wereld van vrede, milieu, klimaat, economische en sociale rechtvaardigheid en gendergelijkheid na te streven.

Nu is een van die momenten.

In de afgelopen vier jaar hebben we ongekende niveaus van discussie, overleg en mobilisatie gezien bij de voorbereiding van de nieuwe wereldwijde doelen. Debatten werden gekenmerkt door een duidelijke hoop dat de internationale gemeenschap naar de

uitdaging om het juiste te doen in plaats van te blijven doen wat economisch voordelig en politiek haalbaar is.

"Onze wereld transformeren: de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling" wil een antwoord bieden op veel van de meest dringende uitdagingen van vandaag. Het schetst een visie van een wereld waar al het leven kan gedijen. Het stelt terecht een universele agenda voor, waarin de onderlinge afhankelijkheid van economische, sociale en milieudoelstellingen wordt erkend. Het is gebaseerd op expliciete erkenning van mensenrechten en bevat waardevolle doelen om armoede te beëindigen, gendergelijkheid te bereiken, ongelijkheid te verminderen, duurzame consumptie en productie te realiseren en ontbossing en klimaatverandering te bestrijden. Implementatie van deze doelen en verantwoording afleggen aan mensen over de hele wereld zal de ultieme waarde bepalen voor het reageren op de crises van vandaag.

Maar reageren op de crises betekent het herkennen en aanpakken van de beperkingen, lacunes en inconsistenties in de Sustainable Development Goals (SDG's). In het bijzonder overwinnen de SDG's geen tegenstrijdigheden bij het zoeken naar harmonie met de natuur, terwijl prioriteit wordt gegeven aan duurzame groei voor alle landen. De doelstellingen impliceren een voortdurende concurrentie om beperkte natuurlijke hulpbronnen en dus een verdere toename van de uitstoot van broeikasgassen. De doelstellingen hebben geen betrekking op onterechte mondiale regels van financiën, belastingen, handel en investeringen, essentieel om de structurele transformatie te realiseren die nodig is om de diepere oorzaken van armoede en ongelijkheid aan te pakken. We hebben meer ambitie nodig op deze kritieke gebieden voor een echte transformatie van onze wereld!

We staan ​​in solidariteit met individuen en gemeenschappen die oplossingen en levende alternatieven ontwikkelen op basis van noties van welzijn, een zorgcultuur en gedeelde welvaart. Ze leveren de wereld die we allemaal zouden moeten nastreven! Van kleinschalige producenten die agro-ecologie toepassen en gelokaliseerde voedselsystemen bouwen, tot gemeenschappen georganiseerd in sociale solidariteitseconomieën; van bekrachtigde vrouwen die hun gemeenschap hebben getransformeerd tot gemeenschappen die gedecentraliseerde en op de gemeenschap gebaseerde productie van hernieuwbare energie gebruiken; we zijn geïnspireerd door de innovatie en visie van mensen over de hele wereld.

We zijn geïnspireerd door het groeiende aantal religieuze leiders van over de hele wereld die zich blijven uitspreken over klimaatverandering.1 In zijn Encycliek Brief 'Laudato Si' over Care for our Common Home, uitgegeven in mei 2015 Paus Franciscus roept op tot een 'ecologische conversie'. Hij biedt een actieagenda voor een grondige transformatie van onze relatie met het milieu, en de manier waarop we organiseer ons sociale, economische en politieke leven. Mensen horen de roep om een ​​verandering in levensstijl en tonen hun enthousiasme om deze uitdaging aan te gaan. Door mensen geleide initiatieven bloeien wereldwijd, inclusief de campagne “,” waar mensen zich inzetten voor duurzame consumptie en politieke actie. Ze tonen aan dat mensen bereid zijn te veranderen.

Daarom doen we een beroep op degenen die op de Verenigde Naties bijeenkomen voor de Top voor duurzame ontwikkeling: ga verder om de gemeenschappelijke zoektocht te ondersteunen om onze gedeelde planeet en mensheid te beschermen. Wij vragen u om:
- Stel grenzen aan de winning van natuurlijke hulpbronnen en ga akkoord met billijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen. Versterk grass-root inspanningen om de biodiversiteit te beschermen. Beëindig investeringen in industriële landbouw. Ondersteuning en versterking van lokale voedselsystemen en agro-ecologie.
- Weersta de invloed van diepgewortelde belangen waarvan winstbejag de transformatie van onze samenlevingen verhindert. Grenzen stellen aan de macht van transnationale ondernemingen om het overheidsbeleid te beïnvloeden. Vereisen transparantie van transacties, privé en publiek. Keur een wereldwijd verdrag goed om de mensenrechtenverantwoordelijkheden van bedrijven te handhaven!
- Financiering van vuile energie verwijderen en omleiden naar gedecentraliseerde, op de gemeenschap gebaseerde productie van duurzame energie. Erken dat er een ecologische schuld is waarvoor lang moet worden betaald.
- Het financiële systeem transformeren om de opkomst van echt duurzame alternatieven te ondersteunen. Hervorm fiscaal beleid om rijkdom te herverdelen.
- Hervorm de systemen die de meerderheid van de wereld uitsluiten van het vaststellen van mondiale regels voor belastingen, handel en op andere gebieden die grote gevolgen voor hen hebben. Stel voedselproducenten, werknemers, inheemse volkeren, migranten en leiders van lokale gemeenschappen in staat en machtig hen om zich aan de onderhandelingstafel te organiseren en voor zichzelf te spreken. Geef vrouwen die discriminatie en barrières voor participatie ervaren, kracht.

Mensen zijn klaar om een ​​toekomst aan te gaan waar gelijkheid, billijkheid, rechten en een leven in harmonie met de natuur zijn. Wij, ondergetekenden, verbinden ons ertoe mensen bij deze inspanning te vergezellen en zelf grote en kleine acties te ondernemen. We vragen je om met ons mee te lopen en met alle mensen die aan deze nieuwe reis beginnen! Ga uit van het leiderschap dat dit historische moment vereist!

1 Bekijk http://www.interfaithpowerandlight.org/resources/religious-statements-on-climate-change/ voor een volledige lijst van uitspraken volgens religie en interreligieuze verklaringen.

 

Persbericht Beschikbaar hier.

Lijst van ondertekenaars:
1. Dereje Alemayehu, activist voor wereldburger en belastingrecht, Ethiopië
2. Marcia Anfield, Mariannridge Coördinatiecomité, Zuid-Afrika
3. Attilio Ascani, directeur, Focsiv, Italië
4. Georges Bach, lid van het Europees Parlement, Luxemburg
5. Chris Bain, directeur, CAFOD, VK / Engeland en Wales
6. Fr. Dário Bossi, Comboni Missionary, Internationale Alliantie van mensen die getroffen zijn door Vale, Brazilië
7. Jenny Boyce-Hlongwa, coördinator, Mariannridge-coördinatiecomité, Zuid-Afrika
8. Adriano Campolina, Chief Executive, ActionAid International
9. Marian Caucik, directeur, eRko, Slowakije
10. Alistair Dutton, directeur, SCIAF, VK / Schotland
11. Hilal Elver, hoogleraar in de rechten, Turkije; en speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel
12. Simone Filippini, directeur, Cordaid, Nederland
13. Susan George PhD, president van het Transnational Institute, Nederland
14. Patrick Godar-Bernet, directeur, Bridderlech Deelen, Luxemburg
15.Mamadou Goïta, uitvoerend directeur, Institut de Recherche en de Promotion des Alternatives de Développement en Afrique (IRPAD), Mali
16. Bisschop Theotonius Gomes, hulpbisschop Emeritus van Dhaka, conferenties van Aziatische bisschoppen, Bangladesh
17. Fletcher Harper, uitvoerend directeur, Greenfaith, VS.
18. Lieve Herijgers, directeur, Broederlijk Delen, België
19. Jason Hickel, docent, London School of Economics and Political Science, UK
20.Wael Hmaiden, uitvoerend directeur, CAN International, Libanon
21. Heinz Hödl, CIDSE president en directeur, KOO, Oostenrijk
22. Aartsbisschop Jean-Claude Hollerich, aartsbisschop van Luxemburg
23. Nicolas Hulot, speciale gezant van de president van de Franse Republiek voor de bescherming van de planeet, Frankrijk
24. Pa Ousman Jarju, Minister van Milieu, Klimaatverandering, Watervoorraden, Parken en wilde dieren, Gambia
25. Bisschop Aloys Jousten, ere-bisschop van Luik, België
26. David Leduc, uitvoerend directeur, ontwikkeling en vrede, Canada
27. Jorge Libano Monteiro, administrateur, FEC - Fundação Fé e Cooperação, Portugal
28. Bill McKibben, mede-oprichter 350.org, VS.
29. Eamonn Meehan, directeur, Trócaire, Ierland
30. Daniel Misleh, uitvoerend directeur, katholiek klimaatconvenant, VS.
31. Bhumika Muchhala, Senior Policy Analyst, Finance and Development, Third World Network, Maleisië
32. Fr. Stan Muyebe, Commissie voor Justitie en Vrede, Katholieke Bisschoppenconferentie in Zuid-Afrika, Zuid-Afrika
33. Kumi Naidoo, uitvoerend directeur van Greenpeace International, Zuid-Afrika
34. Bernd Nilles, secretaris-generaal, CIDSE, België
35. Allen Ottaro, uitvoerend directeur, Katholiek jeugdnetwerk voor milieuduurzaamheid in Afrika (CYNESA), Kenia
36. Peter-John Pearson, directeur, parlementair verbindingsbureau Zuid-Afrikaanse katholieke bisschoppenconferentie, Zuid-Afrika
37. Bernard Pinaud, directeur, CCFD-Terre Solidaire, Frankrijk
38. Viviane Reding, voormalig vice-voorzitter van de Europese Commissie en lid van het Europees Parlement, Luxemburg
39. Susana Réfega, uitvoerend directeur, FEC - Fundação Fé e Cooperação, Portugal
40. Cécile Renouard, filosoof en econoom, Frankrijk
41. Patrick Renz, directeur, Fastenopfer, Zwitserland
42. Andy Ridley, directeur van Circle Economy, Nederland
43.Michel Roy, secretaris-generaal, Caritas Internationalis, Vaticaanstad
44. Jeff Rudin, secretaris, centrum voor alternatieve informatie en ontwikkeling, Zuid-Afrika
45.Naderev "Yeb" Saño, leider van The People's Pilgrimage for Climate Action, OurVoices, Filippijnen
46. Angelo Simonazzi, secretaris-generaal, Entraide et Fraternité, België
47. Colette Solomon, directeur, project Women on Farms, Zuid-Afrika
48. Pablo Solón, uitvoerend directeur, Fundación Solón, Bolivia
49. Pirmin Spiegel, directeur, Misereor, Duitsland
50. Soledad Suárez Miguélez, president, Manos Unidas, Spanje
51.Monicah Wanjiru, secretaris-generaal, internationale coördinatie van jonge christelijke arbeiders, Italië

 

 

 

Public_Statement_Press_release_1.pdf
Public_Statement_Sept_2015_Final_EN_with_signatures_1.pdf
Public_Statement_Sept_2015_FRE_with_signatures_1.pdf
Public_statement_SPA_final_with_signatures_1.pdf

Deel deze inhoud op sociale media