Tijd voor rijke landen om hun ecologische schuld te betalen - CIDSE
CIDSE

Tijd voor rijke landen om hun ecologische schuld te betalen

CIDSE

Een oproep tot klimaatrechtvaardigheid voorafgaand aan de bijeenkomst van de ministers van Financiën in Lima.

Adviesartikel van bisschop Theotonius Gomes, hulpbisschop (emeritus) van Dhaka, Bangladesh. De Op-Ed werd oorspronkelijk gepubliceerd op De diplomaat.

Vandaag komen ministers van Financiën van over de hele wereld bijeen in Lima tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds, die vooruitloopt op de 2015 VN-klimaattop in Parijs. Het is een gunstig moment om na te denken over de financiële problemen bij klimaatverandering en om de historische verantwoordelijkheid te overwegen die rijkere landen hebben tegenover armere landen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering voor een eerlijkere wereld het hoofd te bieden en te verminderen.

Mijn land, Bangladesh, is een land dat het meeste risico loopt door klimaatverandering. Destructieve overstromingen, met name in laaggelegen kustgebieden, frequentere gewelddadige en dodelijke stormen gevoed door klimaatverandering en 50 procent lagere essentiële landbouwopbrengsten zijn enkele van de dramatische gevolgen van een veranderend klimaat waarmee onze mensen worden geconfronteerd. Evenzo zijn er grootschalige verwoestende droogte in Afrika, lokale kwikvervuiling door goudwinning of zwaveldioxideverontreiniging door kopermijnbouw en andere problemen in zoveel ontwikkelingslanden.

Negatieve effecten zijn ook te zien in de acties van multinationale bedrijven die, door zich terug te trekken uit hun ontwikkelingslanden, enorme werkloosheid, verlaten steden, uitgeputte natuurlijke hulpbronnen, ontbossing en vervuilde rivieren en waterwegen kunnen achterlaten.

Ontwikkelingslanden dragen een onevenredig grote last van de verwoestende sociale, economische en milieukosten van klimaatverandering. Ze zijn het minst in staat om er bescherming tegen te betalen en het minst in staat om met de gevolgen ervan om te gaan. De verantwoordelijkheid is dus groter voor de ontwikkelde landen die deze veroorzaken. Paus Franciscus komt op het juiste moment in zijn encycliek Laudato Si: “Een ecologische schuld is verschuldigd door het wereldwijde noorden aan het wereldwijde zuiden, vanwege het onevenredig gebruik van natuurlijke hulpbronnen door bepaalde landen gedurende lange tijd, resulterend in de economische onevenwichtigheden en ongelijkheden die we vandaag zien. "

Klimaatverandering is beangstigend, maar onze inspanningen om ze aan te pakken zullen het bewijs zijn van ons verantwoord leiderschap van onze planeet. De verantwoordelijkheid om klimaatvriendelijke actie te bevorderen en voor een redelijk deel te betalen, ligt bij die landen die de meeste macht hebben om verandering teweeg te brengen. We hopen dat het leiderschap van de overheid, vooral van ontwikkelde landen, er zal zijn voor ambitieuze betrokkenheid en beslissingen. In solidariteit zullen ook de ontwikkelingslanden zelf zoveel mogelijk moedig zijn. Naast alle naties zullen er verschillende belanghebbenden en ngo's actief zijn, zoals Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE of International Cooperation for Development and Solidarity), die al lang pleit voor klimaatrechtvaardigheid, waardoor de armen het centrum van hun werk, en zal blijven doen.

Ik hoop dat de ontwikkelde landen in Parijs maatregelen kunnen nemen om de opwarming van de aarde onder de 1.5 ° C-drempel te houden waarvan de wetenschap ons zegt dat deze gevaarlijke klimaatverandering moet voorkomen, ook voor het terugdringen van de uitstoot van giftige gassen en voor een significante beperking van het verbruik van niet-hernieuwbare energie door afstand te nemen van fossiele brandstoffen, om onze aarde schoon te houden.

Het is mijn oprechte wens dat de Lima-conferentie van ministers van Financiën van over de hele wereld, aanvullend en even belangrijk, besluit om hun ecologische schuld aan het wereldwijde zuiden te betalen. Als het gaat om het aanpakken van klimaatverandering hebben de landen van de wereld verschillende verantwoordelijkheden. Ik roep de rijke landen op hun plicht na te komen om de uitstoot te verminderen en klimaatfinanciering te verstrekken. Dit in overeenstemming met het akkoord van 2009 op de VN-klimaattop in Kopenhagen, namelijk om 100 miljard dollar te verstrekken door 2020 om ontwikkelingslanden te helpen de klimaatverandering aan te pakken, die ze nu moeten waarmaken.

Op de 2015 VN-klimaattop in Parijs moeten leiders akkoord gaan met een "financieringspakket" voor het klimaat dat zowel de pre-2020- als post-2020-periodes bestrijkt, waarbij ten minste 50 procent wordt gefinancierd door voorspelbare overheidsfinanciën om te voorzien in de aanpassingsbehoeften van armere en meer kwetsbare gemeenschappen, ook rekening houdend met de klimaatschade die wordt veroorzaakt door ongecontroleerde industrialisatie.

Het is mijn gebed en hoop dat onze ministers van Financiën, die zich bezighouden met die uiterst belangrijke en essentiële sector van economische aangelegenheden van naties, grootmoedig en ijverig de historische verantwoordelijkheid van rijkere landen tegenover armere landen zullen beschouwen, zodat we allemaal samen een gemeenschap van volkeren en naties, in de woorden van paus Franciscus, op dit 'ons gemeenschappelijke thuis', de planeet aarde.

 

 

Deel deze inhoud op sociale media