Persbericht: Geen conflictmineralen meer - EU-staten moeten een wet goedkeuren die het lijden van veel mensen stopt - CIDSE
Persbericht
Roland Brockmann / Misereor

Persbericht: Geen conflictmineralen meer - EU-landen moeten een wet goedkeuren die het lijden van veel mensen stopt

Roland Brockmann / Misereor

CIDSE en zijn leden roepen EU-leiders op om in een nieuwe beleidsbriefing overeenstemming te bereiken over een verplichte, uitgebreide due diligence voor de toeleveringsketen om een ​​einde te maken aan conflictmineralen, samen met een videoverslag gefilmd in een mijn in de Democratische Republiek Congo (DRC) en een videoboodschap van Mgr. Fridolin Ambongo (DRC).

Twee weken na het begin van de trialoog over conflictmineralen (de onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de 28 EU-lidstaten die de EU-Raad vormen) roept CIDSE de EU-lidstaten op de kwestie van conflictmineralen serieus te nemen dan een positie te bepalen die winst boven de mensen stelt. De Raad verzet zich momenteel tegen een dwingende wet en dringt aan op een vrijwillig en gedeeltelijk systeem, dat niet voldoende is om conflictmineralen op te lossen en ervoor te zorgen dat elektronische producten geen verhalen over lijden verbergen.

A nieuwe video (nu ook beschikbaar in het Engels) gefilmd in de Fungamwaka-mijn in de DRC onthult de werkomstandigheden van ambachtelijke mijnwerkers die de mineralen winnen die in veel dagelijkse producten terechtkomen, zoals laptops, smartphones en andere elektronische apparaten. De Fungamwaka-mijn is een voorbeeld van een “schone mijn”, waar geen rebellengroepen aanwezig zijn om de mijnwerkers illegaal te belasten, en kinderarbeid is verboden. In een sector die te vaak wordt gedomineerd door uitbuiting en mensenrechtenschendingen, toont dit voorbeeld aan hoe de sector kan worden opgeschoond door effectieve regelgeving. De kosten hiervan kunnen niet eenvoudigweg worden doorberekend aan mijnwerkers die moeite hebben om een ​​behoorlijk inkomen te verdienen, maar moeten worden gedekt door de bedrijven die deze mineralen in de volledige toeleveringsketen betrekken.

In een apart videobericht, Mgr. Fridolin Ambongo uit de DRC zegt: "Wij wensen van ganser harte dat de positie van de EU-lidstaten evolueert naar een bindende verordening, want in mijn ogen is een wet die niet bindend is geen wet." Volgens Mgr. Ambongo de EU-lidstaten zijn gevoeliger voor bepaalde zakelijke argumenten, en minder voor de humanitaire dimensie en de morele en ethische aspecten van de exploitatie van mineralen. Mgr. Ambongo wijst erop dat het ontbreken van een goede wetgeving inzake conflictmineralen een probleem vormt voor de consument: "Het gebruik van een product zonder te weten waar het vandaan komt, met het risico dat het uit een door conflicten getroffen gebied komt en" bloedmineralen "bevat, kan voor veel Europese burgers een gewetensprobleem veroorzaken. "

In de bijgevoegde beleidsbriefing (beschikbaar in het Engels, Italiaans en Frans) beveelt CIDSE de lidstaten aan hun standpunten te herzien en:
1. Toon leiderschap over dit onderwerp door te ondersteunen verplichte due diligence-eisen langs de gehele supply chain.
2. Support een verordening die aligneert met de OESO-richtlijnen voor due diligence bij conflictmineralen, door:
Zorgen dat alle due diligence-verplichtingen consistent zijn met de OESO-normen
Engaging bedrijven stroomafwaarts van metaalimporteurs, met name bedrijven die producten die gedekte mineralen bevatten op de EU-markt brengen
• Inclusief taal die het flexibele en progressieve karakter van due diligence weerspiegelt.

END

Contactgegevens:
Stefan Reinhold, CIDSE Advocacy-coördinator voor conflictmineralen
+ 32 (0) 2 282 40 71, opnieuw vasthouden (at) cidse.org

Valentina Pavarotti, CIDSE Media- en communicatieofficier
+ 32 (0) 2 2824073, pavarotti (at) cidse.org

Opmerkingen voor de redactie:

Achtergrond van de regeling voor conflictmineralen:
Bij gebrek aan een sterk regelgevend systeem kunnen Europese burgers er niet zeker van zijn dat de producten die ze dagelijks kopen en gebruiken geen schendingen van de mensenrechten inhielden. Om dit probleem aan te pakken, heeft de Europese Commissie in maart 2014 de verordening "conflictmineralen" voorgesteld. Het voorstel was in veel opzichten teleurstellend: het bestond uit een zelfcertificeringssysteem waar bedrijven vrijwillig bij konden aansluiten, en het gold slechts voor 19 smelterijen en raffinaderijen. gevestigd in de EU (hoewel niet alle producten die de EU-markt binnenkomen die de beoogde mineralen bevatten). In mei 2015 versterkte het Europees Parlement (EP) het voorstel door alle Europese bedrijven die componenten en eindproducten die de beoogde mineralen bevatten te vervaardigen of importeren, te verplichten hun toeleveringsketens te controleren om er zeker van te zijn dat ze geen conflicten veroorzaken of deelnemen aan mensenrechtenschendingen. Zelfs als er nog steeds enkele hiaten zijn, verwelkomde CIDSE deze stemming als een geweldige evolutie.

Een bericht van paus Franciscus:
In een openbare boodschap die in juli 2015 is gestuurd naar leiders van gemeenschappen die getroffen zijn door mijnbouw, benadrukt paus Franciscus de gedeelde verantwoordelijkheid van regeringen, burgers en ondernemers en mannen om te handelen om de nodige verandering te bewerkstelligen: “De hele mijnbouwsector wordt beslist opgeroepen een radicale paradigmaverschuiving om de situatie in veel landen te verbeteren. Aan deze verandering kan een bijdrage worden geleverd door de regeringen van de thuislanden van multinationale ondernemingen en van die waarin zij actief zijn, door bedrijven en investeerders, door de lokale autoriteiten die toezicht houden op mijnbouwactiviteiten, door werknemers en hun vertegenwoordigers, door internationale toeleveringsketens met hun verschillende tussenpersonen en degenen die actief zijn op de markten van deze materialen, en door de consumenten van goederen voor wiens productie de mineralen nodig zijn. Al deze mensen worden opgeroepen om gedrag aan te nemen geïnspireerd door het feit dat we een enkele menselijke familie vormen, "dat alles met elkaar verbonden is, en dat echte zorg voor ons eigen leven en onze relaties met de natuur onlosmakelijk verbonden is met broederschap, gerechtigheid en trouw aan anderen. ”.

CIDSE is een internationale familie van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid, die samenwerken om gerechtigheid te bevorderen, de kracht van wereldwijde solidariteit te benutten en transformationele verandering tot stand te brengen om armoede en ongelijkheden te beëindigen. We doen dit door zowel systematisch onrecht en ongelijkheid als vernietiging van de natuur uit te dagen. Wij geloven in een wereld waar ieder mens het recht heeft om in waardigheid te leven www.cidse.org

CIDSE-leden: Broederlijk Delen (België), CAFOD (Engeland en Wales), CCFD - Terre Solidaire (Frankrijk), Center of Concern (VS), Cordaid (Nederland), Development & Peace (Canada), Entraide et Fraternité (België) , eRko (Slowakije), Fastenopfer (Zwitserland), FEC (Portugal), FOCSIV (Italië), Fondation Bridderlech Deelen (Luxemburg), KOO (Oostenrijk), Manos Unidas (Spanje), MISEREOR (Duitsland), Progressio (Verenigd Koninkrijk), SCIAF (Schotland), Trócaire (Ierland)

CIDSE heeft een verklaring gecoördineerd die is ondertekend door bijna 150 kerkleiders uit 38-landen op 5-continenten, en vraagt ​​om krachtige regelgeving om de doelstelling te bereiken om de link tussen natuurlijke hulpbronnen en conflicten te verbreken.
Andere bronnen van CIDSE over conflictmineralen zijn beschikbaar.

 

IT_CIDSE_briefing_on_conflict_minerals_February_2016.pdf
PR_CIDSE_trialogue_conflict_minerals_15_February_2016.pdf
FR_CIDSE_brief_conflict_minerals_February_2016.pdf
EN_CIDSE_briefing_on_conflict_minerals_February_2016.pdf

Deel deze inhoud op sociale media