Persbericht: een nieuwe campagne geeft burgers een stem om EU-leiders te vertellen "op te staan ​​voor een ambitieuze verordening inzake conflictmineralen" - CIDSE

Persbericht: Een nieuwe campagne geeft burgers een stem om EU-leiders te vertellen "op te komen voor een ambitieuze verordening inzake conflictmineralen"

Een maand na het begin van de trialoog over conflictmineralen (de onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de 28 EU-lidstaten die de EU-Raad vormen) lanceren CIDSE, EurAc en Commissie Justice & Paix een campagne om hoge druk te houden op EU-besluitvormers.

Persbericht van CIDSE, Commissie Justice & Paix en EurAc, Brussel, 7 maart 2016

Via deze campagne krijgen burgers de mogelijkheid om een ​​brief te ondertekenen waarin politici worden gewaarschuwd dat ze “diep bezorgd zijn dat de producten die zij kopen een verhaal van lijden kunnen verbergen”.
In de laatste fase om hun stem te laten horen over de "conflictmineralen" -verordening, zullen burgers de EU-onderhandelaars vragen op te komen voor een wetgeving die de ethische dimensie centraal stelt, in plaats van een positie in te voeren die winst boven mensen stelt. In mei 2015, na sterke publieke druk, stemde het Europees Parlement voor een ambitieuze en verplichte regelgeving. Maar deze prestatie staat nu op het spel, omdat veel EU-lidstaten tegen een dwingende wet zijn en aandringen op een vrijwillig en gedeeltelijk systeem, dat niet voldoende is om een ​​einde te maken aan conflictmineralen en om EU-burgers garanties te bieden dat hun elektronische producten geen verhalen over lijden verbergen.

CIDSE mineralen FB21

Terwijl Europese mineralen worden gewonnen uit conflictgebieden of gebieden met een hoog risico, lopen Europese bedrijven het risico bij te dragen aan het tanken van geweld ten koste van de mensenrechten, vrede en ontwikkeling als zij ervoor kunnen kiezen om geen adequate controles in hun toeleveringsketens uit te voeren. Op deze manier kunnen "conflictmineralen" hun weg vinden naar onze computers, onze telefoons, onze auto's. CIDSE's secretaris-generaal, Bernd Nilles, benadrukt dat "door deze campagne-actie de Europese burgers in staat zullen zijn om aan hun vertegenwoordigers te handelen en te laten zien dat ze niet medeplichtig willen zijn aan deze dodelijke uitbuiting en handel van natuurlijke hulpbronnen. We vertrouwen erop dat de boodschappen van de burgers gericht aan de belangrijkste EU-besluitvormers hen zullen aanmoedigen om naar de gelegenheid te luisteren en krachtig gevolg te geven aan deze verordening, hetgeen de zorgen van veel Europese burgers weerspiegelt. "

Wil de wetgeving echt bijdragen aan het verbreken van de banden tussen natuurlijke hulpbronnen en conflicten, dan roepen burgers de besluitvormers op om:
1. Toon leiderschap op dit gebied door ondersteuning van verplichte due diligence-vereisten in de gehele supply chain.
2. Ondersteuning van een verordening die in overeenstemming is met de OESO-richtlijnen voor due diligence met betrekking tot conflictmineralen, door:
• Ervoor zorgen dat alle due diligence-verplichtingen in overeenstemming zijn met de OESO-normen
• Betrokken bedrijven stroomafwaarts van metaalimporteurs, in het bijzonder bedrijven die producten die gedekte mineralen bevatten op de EU-markt brengen
• Inclusief taal die het flexibele en progressieve karakter van due diligence weerspiegelt.

EINDE
Contactgegevens:
Stefan Reinhold, CIDSE Advocacy-coördinator voor conflictmineralen
+ 32 (0) 2 282 40 71, opnieuw vasthouden (at) cidse.org

Valentina Pavarotti, CIDSE Media- en Communicatiemedewerker
+ 32 (0) 2 282 40 73, pavarotti (at) cidse.org

Opmerkingen voor de redactie:

Achtergrond van de regeling voor conflictmineralen:
Bij gebrek aan een sterk regelgevend systeem kunnen Europese burgers er niet zeker van zijn dat de producten die ze dagelijks kopen en gebruiken geen schendingen van de mensenrechten inhielden. Om dit probleem aan te pakken, heeft de Europese Commissie in maart 2014 de verordening "conflictmineralen" voorgesteld. Het voorstel was in veel opzichten teleurstellend: het bestond uit een zelfcertificeringssysteem waar bedrijven zich vrijwillig bij konden aansluiten, en het is alleen van toepassing op importeurs van grondstoffen , terwijl het niet alle producten omvat die de EU-markt binnenkomen en die de beoogde mineralen bevatten. In mei 2015 versterkte het Europees Parlement (EP) het voorstel door van alle Europese bedrijven die componenten en eindproducten die de beoogde mineralen bevatten te vervaardigen of importeren, te verplichten te controleren of hun toeleveringsketens niet leiden tot conflicten of deelnemen aan mensenrechtenschendingen. Ook al zijn er nog enkele hiaten, onze organisaties verwelkomden deze stemming als een belangrijke stap voorwaarts. Helaas valt het door het COREPER op 17 december 2015 overeengekomen mandaat van de Raad onder de internationale norm die door de OESO is ontwikkeld (zie de beleidsbriefing: “EU-regelgeving inzake verantwoorde winning van mineralen: reactie van het maatschappelijk middenveld op het mandaat van de Raad zoals overeengekomen door COREPER op 17 december 2015”) om de transparantie in de toeleveringsketens van mineralen te bevorderen (OECD Due Diligence Guidance). De EU-trialoogonderhandelingen over de ontwerpverordening gingen op 1 februari 2016 van start. De Europese Commissie, het Europees Parlement en het voorzitterschap van de Europese Raad zullen de komende maanden proberen overeenstemming te bereiken over een compromistekst.

- Over CIDSE
CIDSE is een internationale alliantie van katholieke ontwikkelingsbureaus. De leden delen een gemeenschappelijke strategie in hun inspanningen om armoede uit te roeien en wereldwijde gerechtigheid te vestigen. www.cidse.org
CIDSE-leden zijn: Broederlijk Delen (België), CAFOD (Engeland en Wales), CCFD - Terre Solidaire (Frankrijk), Centre of Concern (VS), Cordaid (Nederland), Development & Peace (Canada), Entraide et Fraternité (België) ), eRko (Slowakije), Fastenopfer (Zwitserland), FEC (Portugal), FOCSIV (Italië), Fondation Bridderlech Deelen (Luxemburg), KOO (Oostenrijk), Manos Unidas (Spanje), MISEREOR (Duitsland), SCIAF (Schotland), Trócaire (Ierland)
CIDSE heeft een verklaring gecoördineerd die is ondertekend door bijna 150 kerkleiders uit 38-landen op 5-continenten, en vraagt ​​om krachtige regelgeving om de doelstelling te bereiken om de link tussen natuurlijke hulpbronnen en conflicten te verbreken.
Andere bronnen van CIDSE over conflictmineralen zijn beschikbaar.

-Over EurAc
EurAc, het "Europese netwerk voor Centraal-Afrika", brengt Europese 41-organisaties samen uit Europese Europese 11-landen die actief zijn in Centraal-Afrika. De leden van EurAc willen de structurele oorzaken van instabiliteit in het gebied van de Grote Meren aanpakken en de lokale dynamiek ondersteunen. De leden van EurAc delen dezelfde visie en doelstelling: een beleid van de EU en haar lidstaten in Centraal-Afrika dat coherent en aandachtig is voor de behoeften en ambities van de bevolking van deze regio, met name de meest kwetsbare en meest gemarginaliseerde.

-Over de Commissie Justice & Paix
Commissie Justice & Paix, “Begrijpen om beter te handelen”, is een Belgische organisatie met christelijke inspiratie. Hun werk is gericht op het bevorderen van mensenrechten en gerechtigheid, als factor van vrede en duurzame ontwikkeling. Preventie en beheer van conflicten en postconflicten vormen de kern van hun werk.

Press_Release_conflict_minerals_e-action_launch.pdf

Deel deze inhoud op sociale media