CIDSE Strategisch kader 2016-2021 - CIDSE

CIDSE Strategisch Framework 2016-2021

Handelend voor transformatie voor een rechtvaardige en duurzame wereld, CIDSE Strategic Framework 2016-2021 (beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Spaans)

We zijn verheugd om het nieuwe strategische kader van CIDSE 'Acting for transformation– to a just and sustainable world' te publiceren, dat de strategische richting en prioriteiten van ons netwerk van 2016 tot 2021 schetst.

Dit raamwerk is gebaseerd op de ervaringen, kennis en prioriteiten van iedereen die samenkomt in CIDSE. Het is ook gebaseerd op lessen die zijn getrokken uit het Strategisch Framework 2010-2015, onze 'paradigmaverschuiving'proces waarmee CIDSE aan nieuwe werkstromen is begonnen in een dialoog met verschillende partners en bondgenoten heroverweeg ontwikkeling, kritiek op systeemfalen in onze economieën en samenlevingen en kijken naar alternatieven die we willen promoten. Verder is het gebaseerd op een analyse van de uitdagingen en kansen waar CIDSE en zijn leden voor staan, de achtergronden van de verwoestende meerdere crises die gevolgen hebben voor arme en kwetsbare gemeenschappen wereldwijd, evenals recente kansen: wereldwijde overeenkomsten over duurzame ontwikkeling en klimaat, acties van mensen en alternatieven , Katholieke sociale leer en kerkelijke actie teweeggebracht. De strategie bouwt voort op ervaringen uit het verleden en handhaaft verschillende sterke punten van CIDSE, terwijl een nieuwe geest en richting wordt gecreëerd.

Wie we zijn: CIDSE definieert zichzelf in dit kader opnieuw als een internationale familie van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid die zich inzetten voor transformationele verandering om een ​​einde te maken aan armoede en ongelijkheden, systematisch onrecht, ongelijkheid, vernietiging van de natuur uitdagen en rechtvaardige en ecologisch duurzame alternatieven bevorderen. We baseren ons werk op kernwaarden en principes, waaronder een oproep voor een nieuwe eenvoud in onze manier van leven.

 

Onze missie: volgens de nieuwe strategie is onze missie samenwerken met anderen; we willen de armen dienen, gerechtigheid bevorderen, de kracht van mondiale solidariteit benutten en transformatieverandering creëren om een ​​einde te maken aan armoede, ongelijkheden en bedreigingen voor het milieu, zowel wereldwijd als lokaal.

• Hoofdstuk 3 contouren de veranderingen die we willen bewerkstelligen en bevat een verplichting dat verandering bij ons moet beginnen.

• Met hoofdstuk 4 gaan we op weg nieuwe strategieën en criteria die de bouwstenen vormen voor prioriteiten, die van invloed zijn op alle werkgebieden in CIDSE - van belangenbehartiging en campagne voeren tot ontwikkelingsprogramma's.

• Hoofdstuk 5 ondersteunt en vernieuwt de ambitie van CIDSE om een groeiend netwerk met betrekking tot zowel lidmaatschap als bondgenoten, het verbeteren van de strategische samenwerking met zuidelijke partners en het streven naar bredere allianties en sterkere bewegingen.

• De instrumenten en hulpmiddelen we zijn van plan om mee te werken worden geïllustreerd in de hoofdstukken 6 en 7, voortbouwend op onze successen met kruisbestuiving, gezamenlijk leren en werken aan het gesprek in onze activiteiten.

Dit document rust CIDSE en zijn leden goed uit voor onze voortdurende strijd tegen armoede en ongelijkheid en voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Het legt ook de basis voor het verder bouwen van CIDSE in de komende jaren en biedt een sterke impuls voor positieve verandering in het leven van mensen die in armoede leven.

EN-CIDSE strategisch kader 2016-2021
ES-Marco estratégico de CIDSE 2016-2021
DE-Strategischer Plan der CIDSE 2016-2021
FR-Cadre stratégique de la CIDSE 2016-2021

Deel deze inhoud op sociale media