Een klimaat van verandering creëren in Canada - CIDSE

Een klimaat van verandering creëren in Canada

Klimaatverandering verandert de planeet zoals we die kennen dramatisch. De armste mensen dragen het minst bij aan de klimaatverandering, maar worden het zwaarst getroffen door de gevolgen ervan. Canadezen hebben een van de grootste CO2-voetafdrukken ter wereld, dus het is onze verantwoordelijkheid om van koers te veranderen. Het is tijd dat we de diepere oorzaken van klimaatverandering aanpakken en mensen helpen zich aan te passen aan de gevolgen ervan.

 

 

 

Canada in de hete stoel

Klimaatverandering verandert de planeet zoals we die kennen dramatisch. De armste mensen dragen het minst bij aan de klimaatverandering, maar worden het zwaarst getroffen door de gevolgen ervan. Canadezen hebben een van de grootste CO2-voetafdrukken ter wereld, dus het is onze verantwoordelijkheid om van koers te veranderen. Het is tijd dat we de diepere oorzaken van klimaatverandering aanpakken en mensen helpen zich aan te passen aan de gevolgen ervan.

Door door te gaan met het winnen, verbranden en transporteren van fossiele brandstoffen die miljoenen jaren nodig hadden om te creëren, draagt ​​Canada bij aan de opwarming van de planeet. We gebruiken olie, kolen en aardgas, niet op de hoogte van de wereldwijde gevolgen, om auto's te runnen, huizen te verwarmen, zaken te doen en onze fabrieken van stroom te voorzien.

De economische afhankelijkheid van Canada van fossiele brandstoffen is de belangrijkste reden dat onze regering heeft geweigerd onze uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te beperken. Canada is het enige land ter wereld dat zich heeft teruggetrokken uit het Kyoto-protocol. We zijn op het wereldtoneel geïsoleerd geraakt omdat we ons deel niet hebben gedaan. Onlangs hebben de Europese Unie, Mexico, de Verenigde Staten en China ambitieuze doelstellingen voor broeikasgasreductie aangekondigd, terwijl Canada achterblijft. 

Development and Peace gelooft dat we door samen te werken het onrecht van klimaatverandering kunnen aanpakken. We kunnen de overgang maken naar een duurzamere en rechtvaardiger wereld. We kunnen spreken, we kunnen minder consumeren, we kunnen op meer duurzame manieren consumeren, en we kunnen het werk van Ontwikkeling en Vrede ondersteunen om mensen in staat te stellen zich aan te passen aan klimaatverandering.

Maar waar beginnen we?

Herfst 2015 Educatieve en actiecampagne - Een campagne van Development and Peace om een ​​klimaat van verandering te creëren

In de herfst van 2015, terwijl we vooruit keken naar de VN-klimaatconferentie in Parijs, lanceerde Ontwikkeling en Vrede een campagne waarbij zowel individuele Canadezen als de nationale overheid werden gevraagd om een ​​verbintenis aan te gaan om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen. Zoals de Canadese klimaatactivist Naomi Klein ons vertelt, "om alles te veranderen, hebben we iedereen nodig." Deze campagne, die wordt geleid als onderdeel van de CIDSE Joint Action voor een paradigmaverschuiving, richt zich op wat Canadese burgers en regeringen moeten doen om te werken naar klimaatrechtvaardigheid.
Om Canadezen te inspireren om een ​​radicale verandering in hun verbruik of niet-hernieuwbare energie te maken, moeten we het hebben over wat dit echt betekent. De campagne gebruikte dialoog om Canadezen te overtuigen van hoe belangrijk deze kwestie is.

De 2015 herfstcampagne - Creëer een klimaat van verandering - werd officieel gelanceerd op september 1st op de Werelddag van Gebed voor de zorg voor de schepping verklaard door paus Franciscus. Van Canadese katholieken die in de kerkbanken in hun parochies in het hele land zitten en zich zorgen maken over hun baan in de olie-industrie, tot katholieke schoolkinderen die hun ouders uitdagen om actie te ondernemen tegen het klimaat, Canadezen praten over hoe we deze verandering kunnen aanbrengen. Deze overgang naar een groene samenleving vereist radicale verandering in onze levensstijl en leiderschap uit veel verschillende delen van de samenleving.

Voor de Canadese overheid betekent deze radicale verandering het ondersteunen van industrieën die hernieuwbaar zijn en het niet goedkeuren van nieuwe aardoliepijpleidingen. Voor het Canadese bedrijfsleven betekent deze radicale verandering het bouwen van een groenere, duurzamere economie op basis van hernieuwbare energiebronnen. Voor de voedingssector betekent dit dat lokaal voedsel wordt geproduceerd. Voor katholieke leiders waarmee we samenwerken, betekent dit leiderschap tonen, de dialoog tussen Canadezen aanmoedigen en solidair zijn met mensen die lijden onder de klimaatverandering in het Zuiden. Voor het maatschappelijk middenveld betekent dit dat we samenkomen om coöperaties, lokale voedselbewegingen op te zetten en te ondersteunen en elkaar aanmoedigen om eenvoudiger te leven.
Paus Franciscus daagt ons uit om ons gemeenschappelijke thuis te beschermen, en onze partners in het Zuiden getuigen ons dat het aan de mensheid is om te overleven.

Op basis van een diepgaand rapport dat we hebben gepubliceerd, Feeling the Heat: How Climate Change Driving Extreme Weather and Recommendations for Action in Canada, onthult het campagnemateriaal de impact van klimaatverandering op gemeenschappen waar we projecten hebben in de Filippijnen, Honduras en Ethiopië.
Vanwege de populaire vraag is de actiekaart Create a Climate of Change meerdere keren opnieuw afgedrukt als reactie op de vraag. 380,000 actiekaarten zijn besteld door leden in heel Canada.

Download het rapport Feeling the Heat om meer te leren over de verwoestende gevolgen van klimaatverandering op het Zuiden.

 

Campaingvideo (2015)

© Ontwikkeling en vrede

Deel deze inhoud op sociale media