Media Alert - NGO's verwelkomen steun van het Europees Parlement voor wetgeving inzake zorgplicht - CIDSE
Persbericht

Media Alert - NGO's verwelkomen steun van het Europees Parlement voor wetgeving inzake zorgplicht

Brussel, 18 mei 2016 - NGO's verwelkomen steun van Europese parlementsleden voor zorgplichtwetgeving van EU-bedrijven jegens mensen die getroffen zijn door hun activiteiten

 

Vandaag hebben acht nationale parlementen een "groene kaart" -initiatief gelanceerd op het niveau van de Europese Unie (EU) om ervoor te zorgen dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen.

Op initiatief van het Franse parlement Danielle Auroi roept het initiatief op tot een zorgplicht jegens personen en gemeenschappen van in de EU gevestigde bedrijven waarvan de mensenrechten en de lokale omgeving worden beïnvloed door hun activiteiten.

De "groene kaart" is een vorm van versterkte politieke dialoog waarmee nationale EU-parlementen gezamenlijk aan de Europese Commissie nieuwe wetgevende of niet-wetgevende initiatieven of wijzigingen in bestaande wetgeving kunnen voorstellen.

Amnesty International, Europese Coalitie voor Corporate Justice, CIDSE, verwelkomen allen dit initiatief. Onze organisaties doen al jaren een beroep op de EU om via hun eigen activiteiten en de activiteiten van dochterondernemingen, onderaannemers en leveranciers duidelijke preventieve maatregelen en wettelijke normen voor verantwoordelijkheid voor schendingen van de mensenrechten en milieuschade veroorzaakt door EU-bedrijven vast te stellen.

Slachtoffers van mensenrechtenschendingen door bedrijven ondervinden vaak grote moeilijkheden bij het verkrijgen van toegang tot gerechtigheid vanwege tal van juridische en praktische belemmeringen. EU-bedrijven die een zorgplicht hebben, zoals gevraagd door Europese parlementsleden, zouden slachtoffers van mensenrechtenschendingen en milieuschade toestaan ​​EU-bedrijven aansprakelijk te stellen, als zij niet de nodige zorgvuldigheid hebben betracht om schendingen van de mensenrechten in het kader van hun eigen activiteiten te voorkomen en ook die van dochterondernemingen, aannemers en leveranciers.

In Frankrijk werd afgelopen maart 2015 een wetsontwerp tot instelling van een zorgplicht (devoir de vigilance) voor bepaalde Franse bedrijven aangenomen bij de Nationale Vergadering, en dit zal naar verwachting nu worden ingediend voor een tweede lezing in de Senaat. We roepen de Franse senaat op om ook het wetgevingsvoorstel te steunen.

De "groene kaart" geeft een belangrijk signaal over de noodzaak van verplichte zorgvuldigheidseisen aan EU-besluitvormers die momenteel onderhandelen over een voorstel voor een EU-verordening over conflictmineralen. Dit voorstel heeft tot doel normen vast te stellen voor due diligence in de toeleveringsketen voor EU-bedrijven die met bepaalde mineralen omgaan om het risico van schendingen van de mensenrechten in de hele toeleveringsketen te verkleinen.

Op een EU-conferentie op hoog niveau over bedrijfsleven en mensenrechten op 11 mei hernieuwden EU-ambtenaren en lidstaten hun engagement om de bescherming van de mensenrechten in de context van bedrijfsactiviteiten te versterken. Het 'groene kaart'-initiatief is een goede gelegenheid om die verplichtingen na te komen. Tegelijkertijd moeten de lidstaten de ontwikkelingen op EU-niveau niet gebruiken om de broodnodige hervormingen op nationaal niveau niet door te voeren.

Achtergrondnota voor journalisten

Het groene kaart-initiatief

Acht parlementen hebben hun steun uitgesproken voor het Green Card-initiatief: parlementen van Estland, Litouwen, Slowakije en Portugal, het Britse Hogerhuis, het Huis van Afgevaardigden in Nederland, de Senaat van de Republiek in Italië en de Nationale Vergadering in Frankrijk .
Het "groene kaart" -initiatief is een nieuwe, informele procedure voor de nationale parlementen van de EU om gezamenlijk voor te stellen dat de Europese Commissie actie onderneemt in de vorm van een wetgevingsinitiatief of een niet-wetgevingsactie. Het werd voorgesteld door het House of Lords als aanvulling op de met redenen omkleed adviesprocedure en werd ondersteund door de Conferentie van parlementaire commissies voor Uniezaken van parlementen van de Europese Unie. Het eerste Green Card-initiatief werd in juni 2015 door het House of Lords gelanceerd en riep de Europese Commissie op om actie te ondernemen om voedselverspilling tegen te gaan.

De met redenen omklede adviesprocedure geeft de nationale parlementen het recht om hun standpunt kenbaar te maken dat een wetgevingsvoorstel op EU-niveau niet in behandeling moet worden genomen. Een zogenaamde gele kaart wordt geactiveerd als parlementen of kamers die samen meer dan een derde van het totale aantal stemmen uitmaken, met redenen omklede adviezen over de ontwerpwetgeving uitbrengen. Een gele kaart vereist dat de Europese Commissie het voorstel beoordeelt, maar kan het handhaven, wijzigen of intrekken. Als met redenen omklede adviezen van meer dan de helft van de totale stemmen worden ingediend (een oranje kaart), krijgt het Europees Parlement bovendien speciale rechten om het wetgevingsvoorstel te blokkeren.

David Cameron heeft onlangs voorgesteld om een ​​'rode kaart' in te voeren waarmee een bepaald aantal nationale parlementen de wetgevingsprocessen van de EU kunnen stoppen.

- Einde -

 

U vindt hier de video's van de interventies in het Franse parlement.

 

Contact details:

Valentina Pavarotti, CIDSE Media- en Communicatiemedewerker
+ 32 (0) 2 282 40 73, pavarotti (at) cidse.org

Denise Auclair, Senior beleidsadviseur (EU-beleid, particuliere sector, duurzame ontwikkeling)
+ 32 2 233 37 58, auclair (at) cidse.org

 

 

 

Deel deze inhoud op sociale media