Mobiliseren van de jeugd: in gesprek met Janelle Delorme op het World Social Forum. - CIDSE
Workshop: Klimaatverandering: blijvende mobilisatie van mensen en bevordering van duurzame manieren van leven na COP21

Mobiliseren van de jeugd: discussiëren met Janelle Delorme op het World Social Forum.

Workshop: Klimaatverandering: blijvende mobilisatie van mensen en bevordering van duurzame manieren van leven na COP21

Janelle Delorme, die zich vanaf de jonge leeftijd van 12 jaar begon met activisme bij Development & Peace, is nu een regionale animator voor de regio Manitoba. Ze ondersteunt leden bij het opzetten van campagnes in de parochies, waarbij ze de Canadezen bijbrengt over verschillende sociale rechtvaardigheidskwesties waarmee Development & Peace 'partners uit het Zuiden te maken hebben. Op het World Social Forum, tijdens de workshop "Climate Change: Continuing mobilization after Paris", sprak ze over de mobilisatie van jongeren in Canada.

Hoe is uw betrokkenheid bij activisme bij Development & Peace begonnen?
Ik begon als een heel jonge jeugd, op 12-jarige leeftijd. Door verschillende spellen en activiteiten georganiseerd door Development & Peace leerde ik over de verschillende sociale rechtvaardigheidskwesties waarmee mensen in het Zuiden te maken hadden; Nike en Levi's liepen voorop en werden bekritiseerd vanwege het feit dat ze kinderen uitbuitten in sweatshops. Ik was toen 12 jaar oud en wat me echt raakte, was dat er werd verteld dat er eigenlijk 12 jaar oud waren die je schoenen zagen. […] Dat maakte me echt wakker voor het feit dat we in het mondiale noorden in een zeer rijke samenleving leven […] Ik moet erkennen dat ik een enorm voorrecht heb als Canadees staatsburger.

Wat was de relevantie van de "Jeugdruimte" op het Wereld Sociaal Forum?
Het forum laat een stem en een ruimte voor de jeugd toe, dit is belangrijk omdat onze stem vaak verloren gaat in een zee van ouderen; het hebben van de jeugdruimte op het World Social Forum zorgt ook voor jongeren die misschien het gevoel hebben dat ze geen stem hebben om terug te gaan naar hun regio's in Canada, terug te keren naar hun thuisland en anderen te onderwijzen. Op deze manier kunnen ze echt weten dat ze de wereld kunnen veranderen, en het kan zijn door kleine acties en het kan door grote acties zijn, het betekent niet noodzakelijk dat je de hele wereld moet veranderen, maar je zou alleen de wereld om je heen.

Wat is het World Social Forum voor jou?
Het WSF is voor mij een gelegenheid om met gelijkgestemde mensen te praten over verschillende kwesties van sociale rechtvaardigheid, om kwesties naar voren te brengen die niet in de reguliere media worden besproken; het stelt ons ook in staat om ideeën te delen. Toen ik naar RIO + 20 ging en ik naar de top van het volk ging, was ik zo geïnspireerd door de strijd van het Latijns-Amerikaanse volk en hoe zij mobiliseerden, hoe zij hun gemeenschappen organiseerden. En dus denk ik dat deze vormen kruisbesmetting mogelijk maken, van elkaar leren en de mogelijkheid bieden om een ​​wake-up call te krijgen, van leren over uitgegeven waar we misschien nog niet eens van hebben gehoord.

Kan de World Social-forumruimte bijdragen aan wereldwijde verandering?
Ik denk dat het WSF voor sommige mensen een katalysator kan zijn. Alternatieve ruimtes zijn moeilijk te vinden en we moeten die alternatieve stem hebben in vergelijking met de reguliere media. Ik denk dat we nu een "grote impact" willen, we leven in een samenleving waar we verandering willen en we willen het nu, en wat we op het World Social Forum willen, is systeemverandering, en ik geloof dat systeemverandering tijd zal kosten. Hiervoor heb je toewijding nodig, je hebt vrijwilligers nodig, je hebt organisaties nodig die bereid zijn die tijd te geven en deze nieuwe ideeën naar voren te brengen. Het duurde bijvoorbeeld heel lang voordat mensen zich bewust waren van de apartheid en deze ontmantelden. Hetzelfde gebeurde hier in Canada met de First Nation-gemeenschappen en de Inuit-gemeenschappen die werden getroffen door het residentiële schoolsysteem. Het is jaren en jaren geleden dat mensen er openhartig over waren, maar alleen met de Waarheids- en Verzoeningscommissie zijn we begonnen de erfenis van de kerken en van de regeringen te leren kennen, en de impact die het heeft gehad op de inheemse gemeenschappen in Canada. Dus ik denk dat we tijd moeten laten voor verandering. En verandering gebeurt in veel incrementele stappen, we zien het misschien niet eens van dag tot dag en dan is de verandering plotseling gebeurd.

Wat zijn de specifieke kenmerken van het Wereld Sociaal Forum dat plaatsvindt in Canada?
Ik denk dat het feit dat het WSF zich in een Noordelijk land bevindt, zoals in Canada, zijn voor- en nadelen heeft. Het heeft zijn voordelen omdat het aantoont dat er in Canada ook veel kwesties zijn van sociale rechtvaardigheid waarmee we te maken hebben, vooral met de inheemse gemeenschap, en onder andere de strijd van de studenten, de bezuinigingen. Ik denk dat het World Social Forum dat hier aanwezig is, ervoor zorgt dat dit op de voorgrond treedt. Helaas, vooral nu zoveel visa worden geweigerd, is de deelname van mensen uit het Zuiden… Ik wou dat het hoger was geweest. Misschien was het financieel een belemmering om naar Canada te komen, maar zoals we kunnen zien aan de cijfers is het niet zo goed bezocht als eerdere World Social Forums.

 

Deel deze inhoud op sociale media