Klimaat en landbouw: oplossingen van mensen oogsten voor duurzame voedselsystemen - CIDSE
© CIDSE

Klimaat en landbouw: oogsten van oplossingen van mensen voor duurzame voedselsystemen

© CIDSE

CIDSE zal een internationale workshop organiseren op 19-21 september in Brussel

CIDSE-leden, partners, bondgenoten en gasten komen volgende week samen in een 2.5-dag workshop om te discussiëren over klimaat en landbouw, met speciale aandacht voor agro-ecologie.

Een selectie van emblematische casestudy's uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Europa zal licht werpen op de belangrijkste dimensies van voedselsystemen en hun relatie met klimaatverandering: natuurlijke hulpbronnen, productie, het verbinden van kleine boeren met markten, duurzame consumptie. Het potentieel voor verandering van dergelijke casestudies zal worden benadrukt, en er zullen discussies plaatsvinden over de mogelijkheden om deze op te schalen en de barrières die het huidige voedselsysteem opwerpt om de overgang naar agro-ecologie te overwinnen.

Het evenement zal ook de aandacht vestigen op de rol van de burgers bij het vormgeven, deelnemen en de overgang leiden naar duurzame voedselsystemen. Voor dit doel zullen vertegenwoordigers van de CIDSE-campagne voor duurzame levensstijl “Verandering voor de planeet - Zorg voor de mensen” actief deelnemen aan de workshop.

Verder zullen in het avondpanel "Agro-ecologie of klimaatslimme landbouw: twee modellen voor de toekomst?" Op 19th September in een dynamische discussie vertegenwoordigers van de Europese Commissie, meststoffenindustrie, grassroots-organisatie en NGO's elkaar ontmoeten op de beste manier om de toekomst van voedselsystemen voorstellen.

 

Deel deze inhoud op sociale media