Een succesvolle provocatie voor een pluralistische mondiale samenleving - CIDSE

Een succesvolle provocatie voor een pluralistische mondiale samenleving

De encycliek Laudato Si '- Een Magna Carta van integrale ecologie als reactie op de zelfvernietigende koers van de mensheid. Briefing Paper van Germanwatch, september 2016 (beschikbaar in EN-ES-GE)

Voorwoord van Pirmin Spiegel, directeur van Misereor. Misereor is de lidorganisatie van CIDSE in Duitsland.

Samengevat
Dit achtergronddocument onderzoekt de potentiële relevantie binnen een pluralistische samenleving van de belangrijke encycliek Laudato Si 'uitgegeven door paus Franciscus in juni 2015. Het gaat na of de encycliek een weerspiegeld geloof weergeeft dat het primaat van de wetenschap in seculiere kennis accepteert, evenals het primaat van democratisch gekozen regeringen, menselijke waardigheid en mensenrechten in de politieke sfeer. Laudato Si 'presenteert een paradigmaverschuiving van het beeld van de heerschappij van de mensheid over de rest van de schepping naar universele broederschap met zelfs zwakke en gemarginaliseerde mensen en mede-wezens die worden bedreigd met massale uitsterving. De paus codeert zorgvuldig de paradigmaverschuiving in wetenschappelijke en theologische termen. Op basis hiervan onderzoekt de achtergrond of deze encycliek nieuwe impulsen zou kunnen geven binnen een pluralistische samenleving. De paus presenteert het als een tegenstrategie voor strikt utilitaire benaderingen, waarbij mensen die sociale uitsluiting ervaren - de zwakke leden van de ecologische omgeving - dreigen door het net te glippen. De encycliek roept daarom op tot de bescherming van gemeenschappelijke goederen zoals het milieu en het klimaat en dringt aan op financiële verplichtingen voor degenen die worden getroffen door klimaatverandering. De achtergrondnota besluit met een discussie over de vraag of religie kan helpen om de noodzakelijke samenwerkingsacties in een pluralistische samenleving te motiveren of hoe functionele equivalenten voor deze taak eruit kunnen zien.

NL-Een succesvolle provocatie voor een pluralistische mondiale samenleving
ES-Una provocación muy lograda a una sociedad mundial pluralista
GE-Eine gelungene Provokation für eine pluralistische Weltgesellschaft

Deel deze inhoud op sociale media