Agro-ecologie: een groeiende beweging voor verandering - CIDSE

Agro-ecologie: een groeiende beweging voor verandering

© FIAN Internationaal

Chiara Martinelli van CIDSE deelt haar overwegingen na deelname aan de workshop "Klimaat en landbouw: oogsten van oplossingen voor duurzame voedselsystemen" (Brussel, 19-21 september 2016), waarbij deelnemers uit het CIDSE-netwerk, partners en bondgenoten worden samengebracht.

Na drie dagen van zo'n intense workshop voel ik me echt empowered. Ik voel me aangemoedigd om te blijven werken aan het bevorderen van mensgerichte verandering. Ik heb veel geleerd over klimaat en landbouw van de experts die de workshop van over de hele wereld bijwoonden. Ze brachten hun strijd op lokaal niveau, hun sterke punten en strategieën om een ​​duurzaam voedselproductie- en consumptiemodel tot stand te brengen in zeer verschillende contexten aan de orde, evenals hun passie om door te gaan in deze overgang.

We begonnen de workshop door te luisteren naar 7 verschillende ervaringen uit Brazilië, Togo, België, Indonesië, de Filippijnen en Zambia. Boeren en activisten uit verschillende landen deelden de gemeenschappelijke en grote uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd vanwege de effecten van klimaatverandering, agro-industriële uitbuiting en het huidige paradigma op basis van "meer", dingen "snel" en individualisme.

Zoals Paula uit La Via Campesina zei: "Klimaatverandering geeft ons niet de keuze om te wachten op het juiste en eerlijke beleid en is niet van invloed op alle regio's en individuen". Het gaat inderdaad om een ​​onrecht dat moet worden aangepakt. Het debat wekte een sterk gevoel van urgentie en verantwoordelijkheid om op alle niveaus op te treden, met name ten opzichte van de meest kwetsbare regio's.

Ondanks de uitdagingen werpen de gepresenteerde verhalen echter licht op een groeiende beweging over continenten, waar burgers en gemeenschappen een enorme rol spelen bij het opbouwen van duurzame voedselproductie en consumptiegewoonten en die zich elke dag verenigen om weerstand te bieden aan het dominante systeem. Ze hielpen ons bij het overwegen van de onderlinge verbanden tussen klimaat en landbouw en lieten ons zien hoe agro-ecologie reageert als een oplossing, een holistische benadering, een "manier van leven" en een reeks werkwijzen die werken en die meer zijn dan een wetenschap. Agro-ecologie is een echt alternatief voor het bestaande voedselsysteem.

Door verhalen van mensen centraal te stellen in het programma, kon het belang en de toegevoegde waarde van de keuzes en betrokkenheid van burgers worden benadrukt - van productie tot consumptie, tot activisme bij het oproepen van beleid en initiatieven die het reeds bestaande ondersteunen, bevorderen en zichtbaar maken ervaringen wereldwijd en die laten zien dat een duurzaam voedselsysteem mogelijk is. Er is een sterke nadruk gelegd op de noodzaak om te werken aan het tegengaan van het dominante verhaal over voedsel en klimaat en daarom de cruciale rol van communicatie en mobilisatie van burgers in onze samenleving.

Zoals benadrukt door Christophe van het GASAP-netwerk in België, in het hart van de verandering naar meer duurzame voedselsystemen “Er is een diepe behoefte om nieuwe relaties tussen boeren en consumenten op te bouwen, relaties gebaseerd op gedeelde risico's”. Consumenten vragen om inspanningen om keuzes te maken, tijd te nemen en een financieel engagement en engagement op de lange termijn, brengt hen dichter bij de boer en laat vertrouwen en persoonlijke relaties floreren. Dit keert de logica van het overheersende model van voedselconsumptie volledig om.

Marcio uit Brazilië (ASPTA) bevestigde dat "boeren een gezicht geven" een cruciaal onderdeel is van de strategie om agro-ecologische modellen op te schalen. En we moeten bijvoorbeeld lokale markten promoten, niet alleen als een ruimte om voedsel te kopen, maar ook als een plek voor uitwisseling, om discussie te stimuleren en om de productie- en consumptieactoren dichterbij te brengen.

“Agro-ecologie is niet alleen een milieu-organische manier om voedsel te produceren - een deelnemer uitgelokt - "Het is ook een beweging, een beweging die ook consumptie centraal stelt in het debat". Via onze campagne Verandering voor de planeet - Zorg voor de mensen, willen we oproepen tot een verandering in de gewoonten van voedselconsumptie en bijdragen aan het opbouwen van een beweging van actieve burgers met duurzame praktijken, burgers die kunnen luisteren en leren van oplossingen van mensen en elkaars verhalen, burgers die de kracht van het collectief en de macht herkennen van delen. Die beweging zag ik onder de 60-deelnemers aan de workshop in Brussel.

Deel deze inhoud op sociale media