Een hoopvolle weg naar gerechtigheid: rapportage over het International Monsanto Tribunal - CIDSE

Een hoopvolle weg naar gerechtigheid: rapportage over het Internationale Monsanto Tribunaal

Op 14-16 oktober 2016 vond een unieke historische gebeurtenis plaats in Den Haag, Nederland, en het gebeurde dankzij de macht van het volk en hun onvermoeibare strijd voor gerechtigheid. Dit was het Internationale Monsanto-tribunaal, een opmerkelijk tweedaags symbolisch proces waarbij 30 slachtoffers van Monsanto's praktijken getuigenis gaven voor gerenommeerde rechters, die gevraagd werden om een ​​juridisch oordeel te geven over de door Monsanto veroorzaakte milieu- en gezondheidsschade.

Hoewel het hoofddoel van het Tribunaal was om de zaak tegen Monsanto te beoordelen op grond van het internationaal recht en om zijn acties met betrekking tot het misdrijf ecocide te evalueren, gaf het proces vooral een stem aan al die slachtoffers - boeren, vrouwen, onderzoekers en wetenschappers - die hebben geleden en nog steeds worden gekweld door de praktijken van Monsanto. Hiermee wilde de proef de wereld laten zien welke langetermijneffecten chemische bedrijven hebben op de gezondheid van mens en milieu.

Naast de hoorzittingen werd er ook een People's Assembly georganiseerd waar wereldwijde bewegingen, netwerken en organisaties samenkwamen en bespraken hoe we een duurzame toekomst konden bereiken: keynote sprekers zoals Vandana Shiva en Olivier De Schutter spraken het publiek aan, die geanimeerd debatteerden over hoe ze co- een ander landbouw- en voedselproductiesysteem creëren, een systeem dat gezondheid en milieu respecteert en met de natuur werkt. Allen waren verenigd door hetzelfde doel: regeren tegen de zakelijke macht van Monsanto.

Het was een echt succes, vol emoties, woede maar ook hoop: 750-deelnemers die de 30-nationaliteiten vertegenwoordigen, werden geraakt door de getuigenissen van de getuigen, geïntrigeerd door de pleidooien van advocaten en de eerste indrukken van de rechters. De 6-vragen in het mandaat van het Tribunaal zijn geïnspireerd door de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en het Statuut van Rome tot oprichting van het Internationaal Strafhof (ICC) en waren gericht op: het recht op een veilige, schone, gezonde en duurzame omgeving ; het recht op voedsel; het recht op de hoogst haalbare gezondheidsstandaard; vrijheid voor wetenschappelijk onderzoek; medeplichtigheid aan het plegen van oorlogsmisdaden en ten slotte, of eerdere en huidige activiteiten van Monsanto een ecocide-misdaad zouden kunnen vormen - gezien als het veroorzaken van ernstige schade of het vernietigen van het milieu.

Dankzij het Tribunaal kwamen verhalen over strijd, censuur, onrechtvaardigheid en repressie aan het licht. Ik was een en al ogen en oren toen ik luisterde naar de getuigenis van Claire Robison, redacteur bij GMwatch.org, die uitlegde over Monsanto's lastercampagne tegen het academische onderzoek uitgevoerd door GE Seralini. De campagne bestond erin externe wetenschappers te laten spreken tegen het onderzoek. Mevrouw Robison legde uit hoe een dergelijke niet-PR-techniek erin bestond de boodschappen van het bedrijf in de mond te brengen van zogenaamd onafhankelijke wetenschappers en experts - omdat het publiek naar hen luistert en die mensen vertrouwt - en bijgevolg het onderzoek in diskrediet brengt, in dit geval de Seralini studie.

foto 6

Veel van de getuigenissen kwamen voort uit ervaringen met de productie van glyfosaat en GGO's en hoe deze chemische producten de natuur en de gezondheid van mensen ernstig beïnvloeden. Prof. Dr. Damian Verzeñazzi uit Argentinië deelde voor de rechters een epidemiologische studie uit in verschillende delen van het land die dicht bij de GM-gewassenplantages van Bayer en Monsanto liggen. De studie toont aan dat de omliggende gemeenschappen in toenemende mate worden getroffen door een enorme hoeveelheid ziekten, zoals hypothyreoïdie, geboorteafwijkingen, spontane abortussen, allergieën en kanker, en het spreekt voor zich dat het directe verband met de chemische producten van Monsanto duidelijk en ongetwijfeld is.

Samen met wetenschappers trok het Tribunaal een consistent aantal bewegingen, zoals La Via Campesina. Tijdens een radio-interview verklaarde Farida Akther, een boerenactiviste in Bangladesh, “ik wil gerechtigheid krijgen en wil voorkomen dat Monsanto deze bt brinjal (transgene aubergines) introduceert aan boeren in Bangladesh die geen keus meer hebben, zonder hun traditionele kennis en gezond voedsel. Dit is niet alleen een bedreiging voor Bangladesh, maar voor heel Zuid-Azië en voor de hele wereld ”.

Nu beoordelen de rechters grondig de bewijzen die worden gepresenteerd in de juridische instructies en de getuigenissen van de getuigen met betrekking tot de 6-vragen, en zullen een juridisch advies geven - "niet te laat, niet te snel" -. Uit deze juridische opinie kunnen andere rechtsgebieden worden opgeroepen en de kans is groot dat het internationale recht rekening houdt met nieuwe kwesties, zoals ecocide, die mogelijk concreter worden.

"Het cynisme van Monsanto is niet universeel - het is een lange reis, maar het vonnis zal worden uitgesproken" - beweerde overtuigend de Franse advocaat William Bourdon. In een emotioneel applaus aan de organisatoren voor het bedanken van hen om dit evenement mogelijk te maken, glimlachte een jonge dame naast me met tranen in haar ogen: wat dit historische evenement liet zien, is dat deze strijd gaat over het leven, waardigheid en vrijheid.

foto 3

 

Deel deze inhoud op sociale media