Maak van mensenrechten en milieubescherming de basis! - CIDSE

Maak van mensenrechten en milieubescherming de basis!

CIDSE-aanbevelingen voor de herziening van de Europese ontwikkelingsconsensus, november 2016

CIDSE verwelkomt het voornemen van de EU om de Europese ontwikkelingsconsensus bij te werken om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en Agenda 2030 weer te geven. Het is van essentieel belang dat de hernieuwde consensus onderdeel wordt van een geïntegreerde EU-agenda die alle dimensies van EU-beleid en -maatregelen aanpakt, in binnen- en buitenland, om de visie in Agenda 2030 te realiseren.

De hernieuwde consensus moet de overeengekomen beginselen van gendergelijkheid, eigendom, verantwoordingsplicht, democratische controle, participatie van het maatschappelijk middenveld en de verbintenis tot beleidscoherentie voor ontwikkeling bewaken en beschermen.

CIDSE stelt enkele sleutelbenaderingen voor voor de hernieuwde consensus om op deze principes voort te bouwen. Als een familie van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid hebben we deze aanbevelingen ontwikkeld door sterk te putten uit katholieke sociale leer, met name de meest recente encyclische brief Laudato Si ' van Paus Franciscus 'Op zorg voor ons gemeenschappelijke thuis'. Ze weerspiegelen ook onze voortdurende dialoog met collega's en partners over de paradigmaverschuiving die nodig is voor ons wereldwijde gezin, nu en in de toekomst, om in gezondheid en voorspoed te leven in harmonie met de aarde en elk van hen andere. Volledig in staat om de systeemcrises aan te pakken waarmee we worden geconfronteerd, zoals klimaatverandering, ongelijkheid en armoede.

Contact: Jean Letitia Saldanha, Senior beleidsadviseur (saldanha (a) cidse.org).

 

EN-CIDSE-aanbevelingen voor EU Consensus review Nov 2016

Deel deze inhoud op sociale media