Vrouwen in de armste landen missen leiderschapskansen in de UN - CIDSE

Vrouwen in de armste landen missen leiderschapskansen in de VN

© UN Women

Een maand geleden vertelde een mannelijke vriend van mij - een universiteitsprofessor - me dat het onderwerp gendergelijkheid moet worden besproken op een manier die 'niet-bedreigend is voor mannen'. Mijn antwoord aan hem was 'als je gewend bent aan privileges, voelt gelijkheid aan als onderdrukking'.

NB: De standpunten in deze blog weerspiegelen niet noodzakelijk de officiële standpunten van CIDSE.

Een paar weken geleden zag ik pijnlijk dat vrouwen er niet in slaagden de topbaan in de Verenigde Naties te krijgen. Een mannelijke collega vertelde me dat ik niet alleen moest worden teleurgesteld vanwege het geslacht omdat de 'beste man won'. Ik was juist teleurgesteld vanwege het geslacht: vrouwen kunnen hetzelfde werk doen als de beste man ter wereld.

In feite worden vrouwen hoger beoordeeld in 12 van de 16-competenties die uitmonden in uitstekend leiderschap. Toch zijn ze opvallend afwezig op leidinggevende posities.

Vorige week liep ik weg van een vergadering op hoog niveau waar 17-mannen aan het woord waren. Toen ik de afwezigheid van vrouwen in twijfel trok, kreeg ik te horen dat 'er veel vrouwen aanwezig zijn op technische sessies, onbalans alleen voorkomt in plenaire vergaderingen op hoog niveau'.

De IAO meldt dat vrouwen in 2015 minder dan vijf procent van de topleiderschapstaken in multilaterale bedrijven uitmaken. Vrouwen werden in grote aantallen in lage posities aangetroffen.

Hetzelfde scenario verschijnt in de onderhandelingen over klimaatverandering van de VN.

Ik werk met de Groep minst ontwikkelde landen (LDC)- de 48 armste landen ter wereld - bij de onderhandelingen over het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering (UNFCCC). Vrouwen in de armste gemeenschappen in deze landen behoren tot de zwaarst getroffen door de gevolgen van klimaatverandering omdat ze voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van klimaatgevoelige bronnen.

In de wereldwijde klimaatonderhandelingen vechten de MOL's die het armste segment van de internationale gemeenschap vertegenwoordigen voor gelijkheid, gerechtigheid en gelijkheid.

Hoewel hun belangrijkste prioriteiten aanpassing en het verminderen van hun kwetsbaarheden zijn, heeft de Groep onlangs een ambitieuzere doelstelling voor maximale temperatuurstijging van 1.5˚C verdedigd, in samenwerking met bondgenoten om ervoor te zorgen dat de Paris Climate Overeenkomst heeft volgens het internationale recht de hoogste wettelijke strengheid en heeft gevochten om ervoor te zorgen dat het dynamisch is. Alle 48 LDC's hebben hun ingediend beoogde nationale bijdragen aan de Overeenkomst van Parijs, veelal met kwantificeerbare en onvoorwaardelijke emissiereductiedoelstellingen, ook al waren deze niet vereist van MOL's.

In de afgelopen tien jaar heeft hun leiderschap en toekomstgerichte aanpak van de LDC-groep een krachtige onderhandelingsmacht en een progressieve alliantie in UNFCCC-onderhandelingen gemaakt. Toch wordt deze kwaliteit van leiderschap niet aangetoond als het gaat om de zorg voor gendergelijkheid. Ondanks hun erkenning dat vrouwen een cruciale rol spelen bij het reageren op klimaatverandering en ondanks het feit dat het opnemen van vrouwen op leiderschapsniveau heeft geleid tot betere resultaten, zijn vrouwen merkbaar afwezig in de machtsposities en besluitvormingsposities van de Groep.

In zijn 15-jarig bestaan ​​heeft de Groep nooit een vrouw als groepsvoorzitter gehad.

In de 24-jarige geschiedenis van het UNFCCCe hebben slechts drie MOL-vrouwen leidinggevende posities bekleed bij een dochteronderneming of een samengesteld orgaan (i). Alleen 11 uit 48-landen hebben een vrouwelijk aandachtspunt voor klimaatverandering (ii). In de coördinatieposities van de LDC Group blijven vrouwen nog steeds in aantal overtroffen, met slechts twee vrouwelijke coördinatoren, vergeleken met 20-mannen.

De bewuste beslissingen van sommige regeringen om meer vrouwen in hun delegaties op te nemen, hebben de participatie van vrouwen enigszins verbeterd. De deelname van vrouwen aan de delegatie van Malawi is sinds 12 gestaag toegenomen van 34 naar 2010 procent. Toch bereiken, eenmaal genomineerd, maar weinig vrouwen de hogere posities.

Er is duidelijk veel werk nodig om ervoor te zorgen dat vrouwen meer kansen krijgen om leiding te geven in de VN-klimaatarena (en in andere fora). Op technisch niveau in de UNFCCC-onderhandelingen heeft de LDC-groep een kans om een ​​vocale en zichtbare kracht te zijn via het Lima-werkprogramma over gender, dat moet worden herzien op COP22 in Marrakech. Dit is bedoeld om mandaten voor gendergelijkheid te bevorderen op alle gebieden van de klimaatonderhandelingen.

De inspanningen moeten verder gaan dan alleen een werkprogramma. De hoofdcoördinator van de LDC-groep voor gendergelijkheid, Stella Gama heeft voorgesteld het opstellen van een 'Gender Plan of Action' dat doelstellingen en doelstellingen voor gendergelijkheid identificeert en implementeert met doelstellingen, monitoring en adequate middelen. Ze betoogt dat er voor alle partijen concrete stappen moeten worden gezet om gendergelijkheid te bevorderen, niet alleen wat betreft het vergroten van het leiderschap en de participatie van vrouwen bij het UNFCCC, maar ook bij het ontwerpen en uitvoeren van beleid en programma's inzake klimaatverandering. Terwijl partijen onderhandelen over het rulebook voor de Overeenkomst van Parijs, is er inderdaad een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat gendergelijkheid wordt geïntegreerd in de actie tegen klimaatverandering. De Overeenkomst van Parijs roept partijen op om gendergelijkheid en empowerment van vrouwen te respecteren, bevorderen en overwegen. MOL's moeten ervoor zorgen dat deze inleidende paragraaf niet wordt genegeerd.

Maar het is tijd dat de MOL's proactiever worden in het krijgen van vrouwen in meer leiderschapsposities. Misschien kan de volgende LDC-voorzitter, die deze maand wordt genomineerd, een vrouw zijn? Mannen in de LDC-groep moeten ook proactiever zijn. Immers, zoals Stella citeert, 'hij moet het voor haar zijn'.

***

i: Margaret Sangarewe-Mukahanana, Zimbabwe, co-voorzitter van de ad hoc werkgroep voor langetermijn corporatieve actie, 2010, Madeleine Rose Douf-Saar, co-voorzitter van de ad hoc werkgroep voor Kyoto-protocol, 2012, Pepetua Latasi, Tuvalu, voorzitter van de deskundigengroep van de minst ontwikkelde landen.

ii: Angola, Bhutan (1 uit 3 genoemd) Burundi, Kiribati (1 uit 2 genoemd), Lesotho, Malawi (1 uit 2 genoemd), Mozambique, Myanmar (1 uit 3 genoemd), Rwanda, Senegal ( 2 uit 2 genoemd), Tuvalu

Over de auteur:

Achala Abeysinghe is een expert op juridisch gebied in internationale onderhandelingen over klimaatverandering. Ze is momenteel juridisch en technisch adviseur van de voorzitter van de Least Developed Countries (LDC) -groep voor het raamwerk van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC).

Deel deze inhoud op sociale media